การปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคมใหม่ในสวีเดน

"คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง"

หลักสูตร ”คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง” เป็นหลักสูตรฉบับย่อที่พัฒนามาจากหลักสูตรปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคมสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายถิ่นมาอยู่สวีเดนที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐของสวีเดนที่เรียกว่า Samhällsorientering ที่ใช้เวลาในการปฐมนิเทศ 100 ชั่วโมง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่                                                              

แต่สำหรับ ”คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง” ที่จัดโดยไทยไวส์ใช้เวลาในการสัมมนา 4 ครั้ง ๆ ละ 3.5 ชั่วโมง

จุดประสงค์ของคอร์สนี้คือ

 • การให้ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมพร้อมเพื่อโยกย้ายถิ่น
 • ช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวีเดนมีความง่ายมากขึ้น 

 

หลักสูตรนี้สอนโดยคนไทยที่อยู่ในสวีเดนมาหลายปีและเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตในสวีเดนโดยตรง กลุ่มจิตอาสามาจากหลากหลายอาชีพและมีความรู้ความชำนาญหลากหลายด้านโดยกลุ่มจิตอาสาเรียกตนเองว่า ”รุ่นพี่” ที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จในสวีเดนให้กับผู้ที่กำลังจะย้ายมาหรือพึ่งย้ายมาอยู่สวีเดน ซึ่งเราเรียกว่าเป็น ”รุ่นน้อง” (การเรียนหลักสูตรนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)  

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ :

 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ได้แก่ :

 • คนไทยที่ได้อยู่ในกระบวนการขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นมาอยู่ที่สวีเดน อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • คนไทยที่เป็นญาติจากประเทศไทย เช่น ผู้ที่เดินทางมาสวีเดนเนื่องจากมีคู่ครอง / สมาชิกในครอบครัวอยู่ที่สวีเดน และได้ย้ายถิ่นมาอยู่สวีเดนไม่เกินสามปี และ หากคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  คุณมีสิทธิเข้าเรียนหลกัสูตรนี้
 
* เมื่อจบหลักสูตรการสัมนากับไทยไวส์แล้ว เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับเทศบาลที่ท่านย้ายมาอยู่เพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศในหลักสูตรของภาครัฐที่เรียกว่า Samhällsorientering เพื่อจะได้รับความรู้อย่างละเอียดและครบถ้วน

หลักสูตรนี้ไทยไวส์ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในสวีเดนและสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในสวีเดนคือผู้ที่มีคุณภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และดำรงชีวิตในสวีเดนได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข

วิธีการสัมมนา

การสัมมนาจะจัดผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom เป็นสื่อในการประชุม ก่อนประชุมทางทีมงานจะจัดส่งข้อมูลการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ให้กับผู้เข้าร่วมอีกทั้งยังคอยช่วยอธิบายวิธีการใช้งานให้แก่ผู้เข้าร่วม

คอร์สพี่เลี้ยงรุ่นพี่สอนรุ่นน้องรุ่นต่าง ๆ

 1. รุ่นที่ 1 (วันที่ 3, 23, 30 พ.ค. และ 6, 13 มิ.ย. พ.ศ. 2563)
 2. รุ่นที่ 2 (วันที่ 3, 10, 17, 24 ต.ค. พ.ศ. 2563)
 3. รุ่นที่ 3 (วันเสาร์ที่ 13, 20, 27 ก.พ. และ 6 มี.ค. พ.ศ. 2564)
 4. รุ่นที่ 4 (วันที่  8, 9, 15 และ 16 พ.ค. พ.ศ. 2564)
 5. รุ่นที่ 5 (วันที่  8, 15, 22, 29 ส.ค. และ 5 ก.ย. พ.ศ. 2564)

คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้องในสวีเดน เรียนแล้วดีอย่างไร 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้