Om ThaiWISE - Thai Women in Sweden Empowerment
Projektet stärker thailändska kvinnors ställning i samhället och ger dem verktyg att förändra sin livssituation.

Av de 60 000 thailändare som bor i Sverige är 75 % kvinnor.1, 2 Många invandrare från Thailand har begränsade kunskaper om Sverige och har svårt att integreras i det svenska samhället. De är ofta omedvetna om sina rättigheter, och många utnyttjas på sin arbetsplats eller är offer för våld i hemmet.3 1. Kungliga thailändska ambassaden, Stockholm 2. SCB 3. ThaiWISE

ThaiWISE förändrar detta.

ThaiWISE är ett nav som kopplar samman thailändska kvinnor med det bredare svenska samhället, informerar dem om deras rättigheter och de tjänster som finns tillgängliga för dem, och ger vägledning och utbildning som hjälper dem att arbeta och leva i Sverige. ThaiWISE bygger arbetet på fyra grundläggande pelare: förebyggande, skydd, professionalism samt policy och påverkansarbete.

1. FÖREBYGGANDE

ThaiWISE arbetar nära den svenska ambassaden i Thailand för att minska riskerna för thailändska kvinnor som planerar att immigrera till Sverige. Visumsökande informeras om sina rättigheter i Sverige och erbjuds onlinekurser för att hjälpa dem att immigrera säkert och integreras i det svenska samhället när de anländer. Dessutom samarbetar vi med Malmö kommun för att tillhandahålla en samhällsorienteringskurs specifikt för thailändare.

“ThaiWISE ger tillförlitlig information som vi behöver för att kunna leva i Sverige. För tio år sedan, när jag kom till Sverige, var det mycket svårare att hitta information.” —Deltagare i ThaiWISE årliga workshop, 2021

2. SKYDD

Vi skapar ett skyddsnät för kvinnor som riskerar att utsättas för exploatering eller övergrepp. ThaiWISE Callcenter ger information, rådgivning och vägledning till thailändare i nöd. Mer än 95 % av de som ringer är kvinnor, och många av dem är offer för våld i hemmet. Våra kulturella och språkliga kunskaper gör att vi kan bygga förtroende och kommunicera enkelt, vilket innebär att vi kan hjälpa dessa kvinnor och sammankoppla dem med andra skyddsorgan.

“ThaiWISE har hjälpt till att öppna dörren till Sverige och dess samhälle.”—Deltagare i ThaiWISEs kurs i samhällsorientering

3. PROFESSIONALISM

Vi höjer standarden för Nuad Thai (traditionell thaimassage) i Sverige.

ThaiWISE erbjuder:

  • Utbildning i Nuad Thai
  • Företagsutbildning för nystartade företag
  • Individuell affärscoachning
  • Utbildning om arbetstagares rättigheter
  • Information som hjälper dig att följa svenska lagar och regler
  • Officiell certifiering
Vårt certifieringsprogram ger företagare den information de behöver för att följa svenska lagar och regler. Kunder till en certifierad salong kan vara säkra på att salongens anställda behandlas rättvist och får korrekt utbildning i Nuad Thai. Vi stärker de kvinnor som driver och arbetar i dessa salonger och skapar en positiv bild av Nuad Thai bland allmänheten.

“Tack vare ThaiWISE är vi en certifierad massagesalong. Vi förstår svenska lagar och regler och vet hur vi ska driva vår verksamhet på rätt sätt. Vi är mycket stolta över att vara ThaiWISE flaggskeppssalong på Nuad Thai Nordic Center.” —Mali och Fern, ägare av Ayurvedic Nuad Thai

4.POLICY & PÅVERKANSARBETE

Vi forskar i och kommunicerar de frågor som är relevanta för thailändare i Sverige.

ThaiWISE är en bro mellan tjänstesökande och tjänsteleverantörer. Som en del av vårt uppdrag att stärka thailändska kvinnor i Sverige, försöker vi kommunicera denna grupps oro till svenska myndigheter, tjänster och institutioner.

Vi samarbetar med utbildningsinstitutioner för att bedriva forskning om frågor som påverkar thailändare som bor i Sverige. Vi kommunicerar också med beslutsfattare och ökar medvetenheten om de problem som utsatta befolkningsgrupper står inför.

“Jag har deltagit i flera av ThaiWISEs aktiviteter och det har gjort att jag har kunnat hitta ett arbete.” —Deltagare i ThaiWISE kurs i samhällsorientering

Kontakta oss – ThaiWISE finns här för dig!

  • planerar du att flytta till Sverige?
  • bor du i Sverige men är isolerad från det svenska samhället?
  • är du del av thaimassagebranschen?
  • är du illa behandlad av din chef eller partner?

Vi ger stöd och information till thailändare i Sverige. Vi finns här för att svara på dina frågor.

Vårt callcenter svarar på frågor om livet i Sverige samt vägleder thailändare i svåra situationer.

Om du utsätts för våld, hot eller övergrepp kan vi ge rådgivning och hänvisa dig till organisationer som kan hjälpa dig.

Vi hjälper även personer som blir orättvist behandlade på sin arbetsplats. Den som ringer kan vara anonym.

Callcenter +46 76 035 32 78

Öppet tisdagar och onsdagar 10:00 – 16:00

Du kan också kontakta oss via:

Även vårt utbildnings- och certifieringscenter http://nuadthai.se

Vanliga frågor och svar

Vem står bakom ThaiWISE?

ThaiWISE-projektet är ett initiativ av Hela Människan i Malmö och drivs i samarbete med, och med finansiering från, Malmö kommun. Vi samarbetar även med och stöds av Kungliga Thailändska Ambassaden och Socialstyrelsen.  ThaiWISE syftar till att minska arbetskraftsexploatering och viktimisering av thailändska kvinnor i Sverige, särskilt bland dem som arbetar inom thaimassageindustrin.

Hur började ThaiWISE?

ThaiWISE-projektet inleddes med en enkätundersökning bland anställda på thaimassagesalonger i Malmö. Syftet var att ta itu med den begränsade förståelsen för thailändska kvinnor som migrerar till Sverige för att arbeta på thaimassagesalonger som finns i många städer. Att arbeta på dessa salonger leder ofta till isolering och exploatering, vilket påverkar hälsa, självkänsla och integration i det svenska samhället på grund av språkbarriärer.

Vilka är några av de aktiviteter som ThaiWISE genomför?

I samarbete med den thailändska ambassaden har vi utvecklat en användarvänlig guide till arbetslöshetsförsäkring för dem som har blivit arbetslösa till följd av Covid-19. Guiden lanserades genom ett onlineseminarium och via sociala medier.

Regelbundna onlinekurser anordnas vars innehåll är anpassat från samma innehåll som tillhandahålls genom den sociala orienteringen. Syftet är att ge deltagarna en grundläggande överblick över det svenska samhället. Denna aktivitet anordnas också i samarbete med den thailändska ambassaden, som marknadsför kursen och välkomnar deltagarna genom en videohälsning.

Ett informationspaket har utformats som finns tillgängligt på projektets webbplats. Innehåller information om säkra migrationsförfaranden och integration, hur det svenska samhället fungerar, lista över stödorganisationer i Sverige.

Det finns ett callcenter dit personer från målgruppen kan ringa för information om t.ex. uppehållstillstånd, hur olika myndigheter arbetar och vad som gäller i förhållande till Covid-19.

Vi har utvecklat och genomfört en modersmålsbaserad SFI-kurs med en thailändsk lärare. Hyllie Park i Malmö och Göteborg, som ingår som samarbetspartner, erbjuder även lektioner på helgerna. Detta bidrar till att de som på grund av arbete inte kan delta under veckodagarna ges möjlighet till detta. Detta initiativ kommer att vidareutvecklas under 2021.

Vilka är några av era partners?

Vi samarbetar med

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้