ดาวน์โหลดเอกสาร

เกี่ยวกับโครงการไทยไวส์

รู้จักไทยไวส์

โบรชัวร์อธิบายโครงการไทยไวส์

งานวิจัย

ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020

หนังสือ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดน

คู่มือการเรียนรู้ทางสังคมฉบับภาษาไทยถูกจัดทำโดยเมือง Göteborg

คู่มือคนไทยในสวีเดน

จัดทำโดยสถานเอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม พิพม์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 หรือปีค.ศ. 2012

การประกันว่างงาน (A - kassa)

คู่มือ A - kassa โดยไทยไวส์

เป็นคู่มือแบบง่ายในการสมัครเป็นสมาชิกและการขอรับสวัสดิการจากกองทุนประกันการว่างงาน โดยข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากหน่วยงานภาครัฐของสวีเดน

การศึกษา

การเตรียมเอกสารเพื่อการศึกษา

กรณีที่ท่านหรือบุตรหลานของท่านต้องการที่จะสมัครเข้าเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสวีเดน ท่านควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

กฏใหม่สำหรับการขอวีซ่า PUT