โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

เรียนภาษาสวีเดน

ผู้หญิงยืนพูดภาษาสวีเดน
หน้าแรก » การใช้ชีวิตในสวีเดน » การเรียนภาษาสวีเดน

คำศัพท์ ประโยค สำนวน และภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร อ่านต่อ

ฝึกเพิ่มเติมในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาสวีเดน ทั้งส่วนของไวยากรณ์เบื้องต้น และชนิดของคำต่างๆในภาษาสวีเดน อ่านต่อ

ทำแบบทดสอบของการเรียนภาษาสวีเดนในระดับต่างๆตั้งแต่ SFI, SVA Grund, SVA Gym อ่านต่อ

การเขียนบทความเป็นภาษาสวีเดนในรูปแบบต่างๆ อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

ไทยไวส์ โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

โครงการนำร่องที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างองค์กรโนมี (Noomi) เทศบาลนครมัลเมอและกลุ่มตัวแทนหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้