มาถึงสวีเดนต้องทำอะไรบ้าง
อ่านที่นี่
จดหมายข่าวนวดไทย
อ่านจดหมายข่าวนวดไทยฉบับล่าสุดได้ที่นี่
อ่านที่นี่
กฏใหม่สำหรับการขอวีซ่า PUT
ไทยไวส์ได้ทำสรุปฉบับภาษาไทยเรื่องกฎใหม่ของการขอวีซ่าถาวรหรือ PUT
ดาวน์โหลด
โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย
โครงการที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
ไปยังโครงการ
Previous
Next

กิจกรรมที่จะมีขึ้นในปีพ.ศ. 2564

ยังไม่มีกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
สาระน่ารู้จากไทยไวส์

เราทำงานร่วมกับ