กิจกรรม ไทยไวส์สัญจร วัดสังฆบารมี Eslöv
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.00 – 16.00 น.
รายละเอียด
กฏใหม่สำหรับการขอวีซ่า PUT
ไทยไวส์ได้ทำสรุปฉบับภาษาไทยเรื่องกฎใหม่ของการขอวีซ่าถาวรหรือ PUT
ดาวน์โหลด
โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย
โครงการที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
ไปยังโครงการ
Previous
Next
ไทยไวส์ทำอะไรบ้างในปีพ.ศ. 2564

กิจกรรมที่จะมีขึ้นในปีพ.ศ. 2564

ยังไม่มีกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
สาระน่ารู้จากไทยไวส์

เราทำงานร่วมกับ