ประกาศ

เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของไทยไวส์
0760-35 32 78 (อังคารและพุธ 10.00 – 16.00)

ศูนย์ Nuad Thai Nordic : Training & Certificaiton Center

ไทยไวส์เปิดศูนย์ Nuad Thai Nordic : Training & Certificaiton Center ณ ห้างสรรพสินค้า Mobilia เมืองมัลเมอ ประเทศสวีเดน ศูนย์ที่ให้ความรู้ครบวงจร ที่มีตั้งแต่ร้านนวดตัวอย่าง โรงเรียนสอนนวด ที่ฝึกงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ 

เราทำงานร่วมกับ

โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย

โครงการที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljöfövaltningen) โดยผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Certifierad Nuad Thai Malmö