ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของไทยไวส์กำลังอยู่ในระหว่างแก้ไข
ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โทรมาได้ที่ 0760 28 82 69 วันอังคารและพุธ 10.00 - 16.00
จดหมายข่าวนวดไทย
อ่านจดหมายข่าวนวดไทยฉบับล่าสุดได้ที่นี่
อ่านที่นี่
กฏใหม่สำหรับการขอวีซ่า PUT
ไทยไวส์ได้ทำสรุปฉบับภาษาไทยเรื่องกฎใหม่ของการขอวีซ่าถาวรหรือ PUT
ดาวน์โหลด
โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย
โครงการที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
ไปยังโครงการ
Previous
Next

ประกาศ

ไทยไวส์ต้องการทราบความต้องการของผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตร samhällsorienting ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ข่าวกิจกรรม
สาระน่ารู้จากไทยไวส์

เราทำงานร่วมกับ