ติดต่อไทยไวส์

เราให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยในสวีเดนให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมสวีเดนได้ดีและมีงานทำ เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อต้องย้ายมาสู่สังคมใหม่

“ทุกคนมีความฝัน หลายคนฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้น ตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนหอบลูกหอบหลานย้ายถิ่นฐานเพื่อมาสร้างโอกาสใหม่ เป็นที่น่าเสียดายหากหลายคนจะมาตกม้าตายเพียงเพราะ ขาดการเตรียมตัว ไม่รู้ภาษา ไม่รู้สิทธิของตน”

ฉันกำลังย้ายมาสวีเดน

เรามีข้อมูลและคำแนะนำให้กับคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่สวีเดนเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสังคมสวีเดนได้อย่างง่ายดาย

ฉันอยู่ที่สวีเดน

เรามีข้อมูลและคำแนะนำให้กับคนอยู่ที่สวีเดนเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในระบบรัฐสวัสดิการของสวีเดน

“ไทยไวส์ให้ข้อมูลกับคนไทยเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ส่วนตัวดิฉันคิดว่าคนไทยรุ่นใหม่โชคดีมากเพราะเมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่ดิฉันย้ายมาอยู่ใหม่ไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนก็ต้องถามเพื่อน ๆ เอา”

จากผู้เข้าร่วมงานประจำปีของโครงการไทยไวส์ 2021

เราร่วมสร้างอาชีพ

Nuad Thai Nordic – Training & Certification Center ศูนย์ที่ให้ความรู้ครบวงจรที่มีตั้งแต่ร้านนวดตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและมีจรรยาบรรณ โรงเรียนสอนนวด สถานที่ฝึกงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการจัดทำธุรกิจ

Nuad Thai Nordic – Training & Certification Center

ศูนย์ที่ให้ความรู้ครบวงจร ที่มีตั้งแต่ ร้านนวดตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและมีจรรยาบรรณ โรงเรียนสอนนวด สถานที่ฝึกงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการจัดทำธุรกิจ และสำนักงานที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่าง ประเทศสมาชิกของกลุ่มนอร์ดิกเพื่อขยาย โมเดล Malmö ไปยังเมืองอื่น ๆ ในสวีเดนและภูมิภาคนอร์ดิก

โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย

ต้องการเป็นร้านนวดสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม เจ้าของกิจการสามารถข้าร่วมโครงการสามารถร่วมได้ทุกกิจกรรมและไม่เสียค่าใช้จ่าย สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยจะได้รับประกาศนียบัตรและโลโก้จาก ThaiWISE ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นร้านนวดไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและได้รับการรับรองจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเมืองมัลเมอ

รู้จักไทยไวส์: จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่โครงการที่ยิ่งใหญ่

เราอยากให้หญิงไทยและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในประเทศสวีเดนนี้
เราอยากให้ทุกคนให้รับรู้ถึงสิทธิพลเมืองและหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเอง เข้าถึงสิทธิและได้ใช้สิทธินั้นอย่างถูกต้อง เช่น หน้าที่ในการจ่ายภาษี สิทธิในการเรียนภาษาสวีดิชฟรี สิทธิในการรักษาพยาบาล ฯลฯ ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานช่วยส่งเสริมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ทุกคนฝันถึง

เราทำงานร่วมกับ

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้