ประกาศ

เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของไทยไวส์
0760-35 32 78 (อังคารและพุธ 10.00 – 16.00)

วีดีโอย้อนหลัง ThaiWISE Live

มาอยู่ที่สวีเดนแล้วต้องรู้จักหน่วยงานเกี่ยวกับสวัสดิการทำงานของสวีเดนอะไรบ้าง

เราทำงานร่วมกับ

โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย

โครงการที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljöfövaltningen) โดยผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ