รู้จักไทยไวส์

“ทุกคนมีความฝัน หลายคนฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้น ตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนหอบลูกหอบหลานย้ายถิ่นฐานเพื่อมาสร้างโอกาสใหม่ เป็นที่น่าเสียดายหากหลายคนจะมาตกม้าตายเพียงเพราะขาดการเตรียมตัว ไม่รู้ภาษา ไม่รู้สิทธิของตน”

ปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการไทยไวส์

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่โครงการที่ยิ่งใหญ่

เรื่องราวของ ไทยไวส์ (ThaiWISE) เริ่มต้นเมื่อปลายปี 2018 ณ เมืองมัลเมอ (Malmö) “พี่ยุ้ย” นักวิจัยและนักบริหารชาวไทยที่มาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนกว่า 20 ปี ได้มีโอกาสพบองค์กรพัฒนาเอกชน โนมี่ (Noomi – Hela Människan i Malmö) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสตรีของเมืองมัลเมอ พี่ยุ้ยได้เรียนรู้จากโนมี่ว่ามีหญิงไทยจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจนวดไทย ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน และที่แย่ไปกว่านั้นคือถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ แต่เนื่องจากโนมี่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทย ที่ผ่านมาจึงพบอุปสรรคในการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากกลุ่มหญิงไทยที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้

วิสัยทัศน์ของไทยไวส์

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้หญิงไทยและคนไทยในสวีเดน

พันธกิจ

  1. เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้โดยคนไทยเพื่อคนไทยในสวีเดน
  2. สร้างองค์ความรู้ให้หญิงไทยและคนไทยในสวีเดนให้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชากรสวีเดน
  3. เป็นกระบอกเสียงแทนคนไทยให้ภาครัฐสวีเดนเข้าใจปัญหาการปรับตัวและย้ายถิ่นฐานของคนไทยอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสวัสดิการรัฐได้อย่างทั่วถึง

งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และสร้างกิจกรรมสำหรับคนไทย

ช่วงระยะเวลาของโครงการนำร่องคือห้าปี ระหว่างห้าปีนี้จะเป็นช่วงสร้างโครงสร้างความมั่นคงของโครงการ เป็นช่วงพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถที่จะมาช่วยกันบริหารโครงการต่อไปในระยะยาว เป็นช่วงสะสมความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาที่คนไทยประสบอยู่อย่างถ่องแท้ และนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกิจกรรมเพื่อคนไทยที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020
ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020
โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยที่ต้องการให้ร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljöfövaltningen)
งานวิจัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund) ในหัวข้อ "ประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นของสตรีไทยสู่ประเทศนอร์ดิก (Thai women's experience of migration to and within Nordic countries)"

คณะกรรมการบริหารโครงการ

ภายใต้โครงการไทยไวส์ มีคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการดำเนินโครงการร่วมกัน สมาชิกคณะกรรมการประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาตัวแทนกลุ่มผู้หญิงไทยจากมัลเมอและหน่วยงานภายใต้เทศบาลเมืองมัลเมอ

ไทยไวส์กับการประชุมกับเทศบาลมัลเมอ

องค์กรภาคีและผู้สนับสนุน

ไทยไวส์เกิดจากการร่วมมือระหว่าง องค์กรโนมี (Noomi – Hela Människan i Malmö) เทศบาลนครมัลเมอ และกลุ่มตัวแทนหญิงไทย นอกจากนี้ไทยไวส์ได้รับความร่วมมือและประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

ทีมงานและอาสาสมัคร

ไทยไวส์เป็นโครงการที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับคนไทยที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ มุ่งช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับไทยไวส์ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด มุมมอง ทักษะต่าง ๆ อีกด้วย

ปัจจุบันนี้คนไทยที่เข้ามาร่วมงานกับโครงการไทยไวส์มีสองกลุ่มหลัก ๆ คือ ทีมธิงค์แทงค์ (Think-tank) และอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกิจ

คณะกรรมการไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้