โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

ที่มาของโครงการ

เรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยาย

“นวดไทย” คืออาชีพที่ผู้หญิงไทยจำนวนมากนึกถึงเมื่อต้องย้ายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เพราะคิดว่าเป็นอาชีพติดตัวที่ใช้ทำมาหากินที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ โดยอาจจะไม่ต้องใช้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศมากนัก ก็แค่ “นวด” ฉันต้อง “รอด” อยู่แล้ว

แต่ความเป็นจริงในโลกของธุรกิจร้านนวดไทยในหลายประเทศอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดฝันไว้เพราะเบื้องหลังคำว่า “นวด” นั้น มีเรื่องราวที่ผู้คนนอกวงการอาจจะนึกไม่ถึงและเป็นมุมมืดที่หลายคนอยากจะเดินออกมาและอาจจะไม่ง่ายเหมือนตอนสาวเท้าก้าวเข้าไป

และนั่นคือที่มาที่ทำให้เกิดโครงการไทยไวส์ (ThaiWISE) ขึ้นมา

ในปีพ.ศ. 2560 มีข่าวหญิงไทยในร้านนวดไทยถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้กับองค์กรโนมี (Noomi) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยในร้านนวดไทยที่นครมัลเมอ (Malmö) ประเทศสวีเดน ระหว่างปีพ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่งพบว่าหญิงไทยบางกลุ่มได้ประสบปัญหานี้จริง และได้พบความจริงต่อ ๆ มา จากการศึกษาที่จัดทำขี้นในปี 2562 ดังนี้

 • ในสวีเดนมีร้านนวดไทยอยู่มากกว่า 1,000 ร้าน และมีหญิงไทยที่อยู่ในภาคธุรกิจนี้มากกว่า 3,000 คน
 • ในเทศบาลเมืองมัลเมอซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสามของประเทศ มีร้านนวดไทยมากกว่า 100 ร้าน และมีหญิงไทยอยู่ในภาคธุรกิจนี้มากกว่า 300 คน
 • หญิงไทยที่อยู่ในภาคธุรกิจร้านนวดไทยมักจะประสบปัญหา “ขาด” ความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสวีเดน การเข้าถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมของภาครัฐ
 • หญิงไทยต้องเผชิญภาวะของความ “เสี่ยง” ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการว่าจ้างที่ไม่ยุติธรรมและเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

ซึ่งความ “ขาด” และ ความ “เสี่ยง” นำมาซึ่งความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตที่สวีเดน รวมทั้งส่งผลกระทบถึงบุตร โดยเฉพาะบุตรที่ติดตามมาจากไทย และจากการศึกษาอย่างลึกซึ้งนี้เองทำให้เทศบาลเมืองมัลเมอตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรโนมีอย่างจริงจัง

Play Video
Play Video

แล้วโครงการไทยไวส์จะช่วยอะไรได้บ้าง

ไทยไวส์เป็นโครงการนำร่องที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างองค์กรโนมีซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ชื่อว่า “เฮลา แมนอีควัน (Noomi – Hela Människan)” เทศบาลเมืองมัลเมอและกลุ่มตัวแทนหญิงไทยโดยโครงการได้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2562 และได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน (Jämställdhetsmyndigheten)

 • ช่วยให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมของภาครัฐ
 • ช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านนวดไทยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ
 • ช่วยเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยที่วางแผนจะย้ายถิ่นไปสู่สวีเดนโดยผ่านกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารแบบครบถ้วนและรอบด้าน

มัลเมอถูกเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการไทยไวส์ซึ่งในอนาคตประสบการณ์จากการทำงานในโครงการนำร่องนี้จะถูกถอดออกมาเป็นบทเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมและขยายโครงการไปสู่เมืองอื่น ๆ ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มหญิงไทยในเมืองต่าง ๆ ของสวีเดนได้มากขึ้น

1. การโยกย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย

  • ประสานงานร่วมกับสถานเอกคัรราชฑูต ณ กรุงสตอกโฮล์มเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่จำเป็นแก่หญิงไทยที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อมาใช้ชีวิตที่สวีเดน

2. ส่งเสริมศักยภาพและการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ

  • จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว
  • สอนภาษาสวีเดนเบื้องต้นโดยครูคนไทย
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหญิงไทยและอาสาสมัครชาวสวีเดน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
  • รับแจ้งกรณีถูกละเมิดและให้ความช่วยเหลือร่วมกับอาสาสมัครและภาครัฐของสวีเดน

3. พัฒนาธุรกิจนวดไทยที่สอดคล้องต่อกฏระเบียบของภาครัฐ

  • ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านนวดรวมทั้งกฏ และระเบียบ การทำบัญชีและการจ่ายภาษี เป็นต้น
  • จัดให้มีห้องข่าวผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ กฏระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านนวด
  • ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจร้านนวดไทยที่สอดคล้องต่อกฏระเบียบและธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

ไทยไวส์ (ThaiWISE) โดยคนไทย เพื่อคนไทยในสวีเดน

มีคนไทยในสวีเดนมากหรือไม่ ?

สถิติจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มในปีพ.ศ. 2561 มีประชากรไทยอาศัยอยู่ในสวีเดนจำนวน 41,240 คนและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยอาศัยอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่จะหนาแน่นที่สุดในเมืองใหญ่ ๆ เช่น สตอกโฮล์ม (Stockholm) โกเธนเบอร์ก (Gothenberg) และมัลเมอ (Malmö)

คนไทยทุกคนมีสิทธิและสามารถมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองได้ โดยเราถือว่า นี่คือหัวใจสำคัญของไทยไวส์ โดยหญิงไทยจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ในสองส่วนคือ

คณะกรรมการไทยไวส์

1. การเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนหญิงไทยและได้มีโอกาสยกประเด็นปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกับสมาชิกที่มาจากภาครัฐ โดยสมาชิกได้รับการคัดสรรมาจากหญิงไทยที่อยู่ในชุมชน มีความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาและมีความสามารถในการสื่อสาร

2. ปัจจุบันนี้มีสมาคมไทยในสวีเดน ที่จดทะเบียนมากกว่า 30 สมาคม และยังมีกลุ่มหญิงไทยอื่น ๆ ที่อาสาสมัครให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยด้วยกันเอง ณ วันนี้ ตัวแทนหญิงไทยจากหลายกลุ่มได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาฐานข้อมูล ของเว็บไซต์ไทยไวส์และ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนร่วมกันในการประสานงานเรื่องการให้คำปรึกษาและการแจ้งหรือส่งต่อกรณีที่ถูกละเมิดต่อหน่วยงานของภาครัฐ

คณะกรรมการบริหารโครงการ
ไทยไวส์กับการประชุมกับเทศบาลมัลเมอ

คณะกรรมการบริหารโครงการ

ภายใต้โครงการไทยไวส์ มีคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการดำเนินโครงการร่วมกัน สมาชิกคณะกรรมการประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาตัวแทนกลุ่มผู้หญิงไทยจากมัลเมอและหน่วยงานภายใต้เทศบาลเมืองมัลเมอซึ่งประกอบด้วย:

 • สุขอนามัยทางเพศ (Sexuell Hälsa)
 • บ้านอีวอน (Evonhuset) ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ
 • หน่วยบูรณาการและที่พักอาศัย (Integration och Boende)
 • หน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljöförvaltningen)

 

หน่วยงานพัฒธมิตรในประเทศสวีเดน และ ประเทศไทย

ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ

องค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน (Jämställdhetsmyndigheten)

เว็บไซต์สำหรับคนไทย

www.thaiwise.se เป็นศูนย์บริการข้อมูลครบวงจรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงจากตัวบทกฎหมายของสวีเดนซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ในสวีเดนและผู้ที่วางแผนจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศนี้อย่างถาวร

นอกจากนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย อุปสรรคและความสำเร็จต่างๆ ของหญิงไทยในสวีเดน ซึ่งจะนำมาบอกเล่าให้ฟังในสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งคลิปวีดิโอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตที่สวีเดนให้มากที่สุด

ไทยไวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ทั้งในงานด้านเนื้อหาและในด้านเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

ไทยไวส์ โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

โครงการนำร่องที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างองค์กรโนมี (Noomi) เทศบาลนครมัลเมอและกลุ่มตัวแทนหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้