เรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020

ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020

โครงการวิจัยโดยการประสานงานระหว่าง Noomi–Hela Människan และเทศบาลเมือง Malmö ภายใต้โครงการ ThaiWISE

“นอกจากการไม่รู้ภาษาและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมสวีเดนได้อย่างดีแล้ว โดยรวม เหยื่อหญิงไทยไม่เข้าใจ หรือไม่ไว้ใจระบบช่วยเหลือในสวีเดนเท่าที่ควร ผู้ให้สัมภาษณ์ อธิบายว่าคนไทยกลัวการเข้า ไปติดต่อราชการสวีเดนเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะกลัวจะเสียสิทธิในการเลี้ยงดูลูกหรือกลัวถูกส่งกลับบ้าน หลายท่านอธิบายว่าไม่มีความรู้เรื่องระบบรัฐสวัสดิการในสวีเดน ไม่ทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญ เหยื่อที่ถูกทาร้ายร่างกายหลายท่าน ไม่ทราบว่าหากโดนทาร้ายร่างกายต้องรีบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที หรือ เมื่อถูกกระทาความรุนแรงไม่มีการเก็บรูปถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าแจ้งความ ทาให้หลักฐานไม่เพียงพอ และไม่สามารถเอาผิดคู่กรณีได้ ทาให้หลายคนต้องจาทน อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และถูกทารุณเป็นเวลานาน”

ส่วนหนึ่งจาก “ผลการวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020”

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้