ติดต่อเรา

การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย

ไทยไวส์พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสตรีไทยให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมสวีเดนได้ดีและมีงานทำเพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อต้องย้ายมาสู่สังคมใหม่

ต้องการการคำปรึกษาหรือคำถามทั่วไป

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสวีเดน ท่านสามารถส่งคำถามไปที่อินบ็อกซ์ของเพจเฟสบุ๊คไทยไวส์หรือส่งคำถามไปที่ไลน์ไทยไวส์

โทรศัพท์สายด่วน

  • เราตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสวีเดน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางให้กับผู้ที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ
  • หากท่านประสบปัญหาการถูกคุกคาม การทำร้ายร่างกาย หรือความรุนแรงในครอบครัว เราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำท่านได้ รวมทั้งส่งต่อกรณีของคุณให้กับองค์กรที่มีความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้โดยตรง
  • เราให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในสถานที่ทำงานโดยผู้ที่ติดต่อขอความชวยเหลือจากเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวตน

ต้องการเรียนหลักสูตรนวดไทยกับครูคนไทย

ไทยไวส์มีหลักสูตรนวดไทยเพื่อการประกอบอาชีพในสวีเดน 150 ชั่วโมง และหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ กับครูคนไทย (สอนเป็นภาษาไทย) และได้ประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยตรงจากสมาคมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้