งานวิจัย

งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และสร้างกิจกรรมสำหรับคนไทย

ช่วงระยะเวลาของโครงการนำร่องคือห้าปี ระหว่างห้าปีนี้จะเป็นช่วงสร้างโครงสร้างความมั่นคงของโครงการ เป็นช่วงพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถที่จะมาช่วยกันบริหารโครงการต่อไปในระยะยาว เป็นช่วงสะสมความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาที่คนไทยประสบอยู่อย่างถ่องแท้ และนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกิจกรรมเพื่อคนไทยที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020
ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020
งานวิจัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund) ในหัวข้อ "ประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นของสตรีไทยสู่ประเทศนอร์ดิก (Thai women's experience of migration to and within Nordic countries)"

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้