องค์กรภาคีและผู้สนับสนุนไทยไวส์

ไทยไวส์ (ThaiWISE) เกิดจากการร่วมมือระหว่าง องค์กรโนมี (Noomi – Hela Människan i Malmö) เทศบาลนครมัลเมอ และกลุ่มตัวแทนหญิงไทย นอกจากนี้ไทยไวส์ได้รับความร่วมมือและประสานงานร่วมกับ

  • สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม
  • สถานเอกอัครราชทูนสวีเดน ประจำประเทศไทย
  • สำนักงานตำรวจ แผนกความรุนแรงในครอบครัว
  • NCK สายด่วนสันติภาพสตรี
  • โรงเรียน Hyllie Park Folkhögskolan
  • ศูนย์กลางการปฐมนิเทศพลเมือง สต๊อคโฮล์ม
  • อินฟลูเอนเซอร์ เช่น Swedish4Thai, Ontira Språk & Kultur, อื่นๆ
  • กลุ่มเพื่อนหญิงไทยในสวีเดน
ไทยไวส์กับการประชุมกับเทศบาลมัลเมอ
ผู้สนับสนุน
ไทยไวส์ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนา ความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน (Jämställdhetsmyndigheten) เทศบาลเมืองมัลเมอ สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มและคณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติ (socialstyrelsen)