เรียนภาษาสวีเดน

Ord och fraser

Ord och fraser

ในหน้านี้จะเป็นการรวบรวมวีดีโอสำหรับคนที่สนใจภาษาสวีเดนในส่วนของคำศัพท์ ประโยค สำนวน และภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร เลือกดูวีดีโอข้างล่างตามหัวข้อที่คุณสนใจ

คำและวลีเบื้องต้น
[video_lightbox_youtube video_id="XN6_hXNJKPg" width="640" height="480" anchor=" Nog, Ju, Väl แปลว่าอะไร?"] [video_lightbox_youtube video_id="XN6_hXNJKPg" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=XN6_hXNJKPg&t=15s"]
[video_lightbox_youtube video_id="leSbwHHGOFE" width="640" height="480" anchor=" คำตรงข้ามพื้นฐาน"] [video_lightbox_youtube video_id="leSbwHHGOFE" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=leSbwHHGOFE"]
[video_lightbox_youtube video_id="0lj90caC3IQ" width="640" height="480" anchor="คำพ้องเสียงไทย/สวีดิช"] [video_lightbox_youtube video_id="0lj90caC3IQ" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=0lj90caC3IQ"]
[video_lightbox_youtube video_id="SBTWT2DG244" width="640" height="480" anchor=" 10 อี ที่พบบ่อย - ภาษาสวีเดนพื้นฐาน"] [video_lightbox_youtube video_id="SBTWT2DG244" width="640" height="480" anchor="https://youtu.be/SBTWT2DG244"]
[video_lightbox_youtube video_id="D54kQASkILQ" width="640" height="480" anchor="20 คำศัพท์เบื้องต้นที่ร้านค้า "] [video_lightbox_youtube video_id="D54kQASkILQ" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=D54kQASkILQ"]
[video_lightbox_youtube video_id="8fn3l1v47Wo" width="640" height="480" anchor="คำพ้องรูป"] [video_lightbox_youtube video_id="8fn3l1v47Wo" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=8fn3l1v47Wo"]
[video_lightbox_youtube video_id="1AwUMExM0tw" width="640" height="480" anchor="ประโยคเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย"] [video_lightbox_youtube video_id="1AwUMExM0tw" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=1AwUMExM0tw"]
[video_lightbox_youtube video_id="jGU3fM86afA" width="640" height="480" anchor="ถามตอบภาษาสวีเดน"] [video_lightbox_youtube video_id="jGU3fM86afA" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=jGU3fM86afA"]
[video_lightbox_youtube video_id="qyAsU2asYRM" width="640" height="480" anchor="คำกริยาพื้นฐาน"] [video_lightbox_youtube video_id="qyAsU2asYRM" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=qyAsU2asYRM"]
[video_lightbox_youtube video_id="W9JmDFKQ2aA" width="640" height="480" anchor="คำสรรพนาม"] [video_lightbox_youtube video_id="W9JmDFKQ2aA" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=W9JmDFKQ2aA"]
ประโยคต่าง ๆ
[video_lightbox_youtube video_id="FvZrcNGf6I8" width="640" height="480" anchor="ประโยคที่ได้ยินบ่อย ๆ ในร้านขายของ"] [video_lightbox_youtube video_id="FvZrcNGf6I8" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=FvZrcNGf6I8"]
[video_lightbox_youtube video_id="nZhTOHKSLmI" width="640" height="480" anchor=" บทสนทนาพื้นฐาน"] [video_lightbox_youtube video_id="nZhTOHKSLmI" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=nZhTOHKSLmI"]
[video_lightbox_youtube video_id="G1Y1jczIVQU" width="640" height="480" anchor="10 ประโยคที่มีประโยชน์"] [video_lightbox_youtube video_id="G1Y1jczIVQU" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=G1Y1jczIVQU"]
[video_lightbox_youtube video_id="4PAXZibpCI4&t" width="640" height="480" anchor="ประโยคพื้นฐาน คำอวยพร ถามเมื่อไม่เข้าใจ อื่นๆ"] [video_lightbox_youtube video_id="4PAXZibpCI4&t" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=4PAXZibpCI4&t=1677s"]
[video_lightbox_youtube video_id="RHPTjMHSPiI" width="640" height="480" anchor="ประโยคแสดงความรู้สึก"] [video_lightbox_youtube video_id="RHPTjMHSPiI" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=RHPTjMHSPiI"]
[video_lightbox_youtube video_id="YTs1x9la28g" width="640" height="480" anchor=" ประโยคที่คุณอาจจะได้ยิน"] [video_lightbox_youtube video_id="YTs1x9la28g" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=YTs1x9la28g"]
[video_lightbox_youtube video_id="Pubp4OHJxck&t" width="640" height="480" anchor="ประโยคที่น่าสนใจสำหรับร้านนวดไทย"] [video_lightbox_youtube video_id="Pubp4OHJxck&t" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=Pubp4OHJxck&t=424s"]
วลีและสำนวนแบบง่าย ๆ
[video_lightbox_youtube video_id="FvZrcNGf6I8" width="640" height="480" anchor="15 วลีสั้น ๆ ที่มีประโยชน์"] [video_lightbox_youtube video_id="FvZrcNGf6I8" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=FvZrcNGf6I8"]
[video_lightbox_youtube video_id="X4XCXdYzCxA" width="640" height="480" anchor="ภาษาสวีเดนสำหรับคนไทย (วลีและสำนวนง่ายๆ)"] [video_lightbox_youtube video_id="X4XCXdYzCxA" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=X4XCXdYzCxA"]
[video_lightbox_youtube video_id="sIecj9f9fHU" width="640" height="480" anchor="สำนวนภาษาสวีเดน"] [video_lightbox_youtube video_id="sIecj9f9fHU" width="640" height="480" anchor="https://www.youtube.com/watch?v=sIecj9f9fHU"]
ภาษาสวีเดนในชีวิตประจำวัน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้