การปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคม (Samhällsorienteringen)

การปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคม (Samhällsorienteringen)

ในประเทศสวีเดน ผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆ รวมทั้ง ผู้ย้ายถิ่น ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดน เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสวีเดน โดยรัฐได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เรียกว่าการปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคม (Samhällsorientering) หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการปฐมนิเทศ 100 ชั่วโมง

 

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่ :

  1. การเข้าสู่ประเทศสวีเดน
  2. การอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน
  3. การเลี้ยงชีพและการพัฒนาตนเองในสวีเดน
  4. สิทธิต่างๆ และภาระหน้าที่ของบุคคล
  5. การสร้างครอบครัวและการใช้ชีวิตกับเด็กในสวีเดน
  6. การมีส่วนรวมและประชาธิปไตยในสวีเดน
  7. การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในสวีเดน
  8. การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในสวีเดน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ผู้ที่ย้ายถิ่นมาอยู่สวีเดนและอยู่อาศัยด้วยวีซ่าถาวร อายุ 18 – 64 ปี
มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรนี้ในช่วง 3 ปีแรก นับตั้งแต่คุณมีชื่อในทะเบียนราษฎร์สวีเดน

เมื่อคุณย้ายมาถึงสวีเดนแล้วคุณควรติดต่อเทศบาลเพื่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ หากคุณย้ายไปที่เมืองใหญ่ๆ อย่างเมือง สตอกโฮล์ม โกเธนเบิร์กและมัลเมอ คุณสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

สตอกโฮล์ม: Ny i Stockholm
โกเธนเบิร์ก: Samhällsorientering – Göteborgs Stad (goteborg.se)
มัลเมอ: Samhällsorientering – Malmö stad (malmo.se)

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้