คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง

หลักสูตร ”คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง” เป็นหลักสูตรฉบับย่อที่พัฒนามาจากหลักสูตรปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคมสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายถิ่นมาอยู่สวีเดนที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐของสวีเดนที่ใช้เวลาในการปฐมนิเทศระหว่าง 60 ถึง 100 ชั่วโมง

แต่สำหรับ ”คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง” เป็นหลักสูตรฉบับย่อใช้เวลาในการสัมมนา 4 ครั้ง ๆ ละ 3.5 ชั่วโมง จุดประสงค์ของคอร์สนี้คือ การให้ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมพร้อมเพื่อโยกย้ายถิ่นและช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวีเดนมีความง่ายมากขึ้น