คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3

คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3

เกี่ยวกับสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3
เอกสารประกอบการสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กรณีที่ท่านหรือบุตรหลานของท่านต้องการที่จะสมัครเข้าเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสวีเดน ท่านควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ตารางสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวีเดน
 • ข้อคิดและการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางและอุปสรรคที่พบบ่อย
 • การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดนและสวัสดิการบิดา มารดาและบุตร
 • สวัสดิการด้านสาธารณสุข

หัวข้อ “ระบบการศึกษาและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

 • ระบบโรงเรียนในภาพรวมและสวัสดิการรัฐ
 • การเรียน SFI
 • การเรียนในระดับมัธยม (Grund/GYM) และการขอเงินช่วยเหลือและกู้เงินเรียนจากหน่วยงาน CSN
 • หลักสูตรปฐมนิเทศจากรัฐหรือเทศบาล (Samhällsorientering)

หัวข้อ “การทำงานในสวีเดน”

 • ความต้องการของตลาดแรงงาน การหางาน การเป็นลูกจ้าง
 • การเปิดบริษัทของตนเอง การชำระภาษีและผลประโยชน์จากการชำระภาษี
 • สวัสดิการการจ้างงานและประกันสังคมเกี่ยวกับการจ้างงาน
 • ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานและการทำงานและเพิ่มรายได้หน้าร้อน
 • การประกันการว่างงานและการประกันสังคม
 • งาน การศึกษา ภาษาอะไรมาก่อน

หัวข้อ “การเริ่มต้นชีวิตที่สวีเดน (ภาคปฏิบัติ)”

 • เมื่อมาถึงต้องทำอะไรบ้าง
 • ประเทศปราศจากเงินสดแปลว่าอะไร
 • ชีวิตออนไลน์เป็นอย่างไร
 • การวางแผนชีวิตเพื่อรอรับบำนาญ
 • สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เสียชีวิต
 • มีคำถามใครช่วยได้ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ที่ไหน

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้