รายละเอียด “คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 3”
Facebook
วิสัยทัศน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสวีเดน ”คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง (Pre-departure information online course)”

จุดประสงค์ของคอร์สนี้คือ การให้ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมพร้อมเพื่อโยกย้ายถิ่นและช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวีเดนมีความง่ายมากขึ้น 

ระยะเวลาการสัมมนา

วันที่สัมมนา: วันเสาร์ที่ 13, 20, 27 ก.พ. และ 6 มี.ค. พ.ศ. 2564
เวลาสัมมนา: 11.00 – 14.30 น. ตามเวลาประเทศสวีเดน

กลุ่มเป้าหมาย
 • คนไทยที่มีแผนจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่สวีเดนและได้ขอ ut วีซ่าแล้ว
 • คนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วไม่เกิน 3 ปีหรือตั้งแต่ปี 2018
วิธีการสัมมนา
การสัมมนาจะจัดผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
วิทยากร

คุณนภาพร พรีฟเช็ค (เจ) เภสัชกรในร้านยาที่สวีเดน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเป็นเจ้าของเพจเฟสบุ๊ค ร้านยาไทยในสวีเดน

คุณบุษยา เนลสัน (บุตร) อดีตครูสอนภาษาไทยให้เด็กไทยในสวีเดน ปัจุบันเป็นเจ้าของบริษัท BBN.Modern จำหน่ายหนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสือภาษาไทยอื่นๆ

คุณอรทิรา จันทะดวง (มะกรูด) ล่ามภาษาไทยและเจ้าของหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทย

คุณปาริชาต โอทกานนท์ (แอม) เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค Swedish4thai

คุณกตาญชลี สรรพโรจน์พัฒนา (ชื่อ) เจ้าของบริษัทนำเข้าต้นไม้ไทย ทำธุรกิจที่ปรึกษา อบรมและทำธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์ และเป็นผู้ดูแลกลุ่มเฟสบุ๊ค “เปิดกิจการ-Starta eget företag”

เภสัชกรในร้านยาที่สวีเดน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเป็นเจ้าของเพจเฟสบุ๊ค ร้านยาไทยในสวีเดน

อดีตครูสอนภาษาไทยให้เด็กไทยในสวีเดน ปัจุบันเป็นเจ้าของบริษัท BBN.Modern จำหน่ายหนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสือภาษาไทยอื่นๆ

เจ้าของบริษัทนำเข้าต้นไม้ไทย ทำธุรกิจที่ปรึกษา อบรมและทำธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์ และเป็นผู้ดูแลกลุ่มเฟสบุ๊ค “เปิดกิจการ-Starta eget företag”

ล่ามภาษาไทยและเจ้าของหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทย

เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค Swedish4thai

หัวข้อสัมมนา
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวีเดน
 • ข้อคิดและการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางและอุปสรรคที่พบบ่อย
 • การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดนและสวัสดิการบิดา มารดาและบุตร
 • สวัสดิการด้านสาธารณสุข

หัวข้อ “ระบบการศึกษาและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา”

 • ระบบโรงเรียนในภาพรวมและสวัสดิการรัฐ
 • การเรียน SFI
 • การเรียนในระดับมัธยม (Grund/GYM) และการขอเงินช่วยเหลือและกู้เงินเรียนจากหน่วยงาน CSN
 • หลักสูตรปฐมนิเทศจากรัฐหรือเทศบาล (Samhällsorientering)

หัวข้อ “การทำงานในสวีเดน”

 • ความต้องการของตลาดแรงงาน การหางาน การเป็นลูกจ้าง
 • การเปิดบริษัทของตนเอง การชำระภาษีและผลประโยชน์จากการชำระภาษี
 • สวัสดิการการจ้างงาน
 • ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานและการทำงานและเพิ่มรายได้หน้าร้อน
 • การประกันการว่างงานและการประกันสังคม
 • งาน การศึกษา ภาษาอะไรมาก่อน

หัวข้อ “การเริ่มต้นชีวิตที่สวีเดน (ภาคปฏิบัติ)”

 • เมื่อมาถึงต้องทำอะไรบ้าง
 • ประเทศปราศจากเงินสดแปลว่าอะไร
 • ชีวิตออนไลน์เป็นอย่างไร
 • การวางแผนชีวิตเพื่อรอรับบำนาญ
 • สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เสียชีวิต
 • มีคำถามใครช่วยได้ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ที่ไหน

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้