คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 2

เกี่ยวกับสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 2
เอกสารประกอบการสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 2
การสัมมนาหัววันที่ 3 ต.ค. 2563
การสัมมนาหัววันที่ 10 ต.ค. 2563
การสัมมนาหัววันที่ 17 ต.ค. 2563
การสัมมนาหัววันที่ 24 ต.ค. 2563

กรณีที่ท่านหรือบุตรหลานของท่านต้องการที่จะสมัครเข้าเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสวีเดน ท่านควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ตารางสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 2
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวีเดน
 • ข้อคิดและการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางและอุปสรรคที่พบบ่อย
 • การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดนและสวัสดิการบิดา มารดาและบุตร
 • สวัสดิการด้านสาธารณสุข

หัวข้อ “ระบบการศึกษาและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

 • ระบบโรงเรียนในภาพรวมและสวัสดิการรัฐ
 • การเรียน SFI
 • การเรียนในระดับมัธยม (Grund/GYM) และการขอเงินช่วยเหลือและกู้เงินเรียนจากหน่วยงาน CSN
 • หลักสูตรปฐมนิเทศจากรัฐหรือเทศบาล (Samhällsorientering)

หัวข้อ “การทำงานในสวีเดน”

 • ความต้องการของตลาดแรงงาน การหางาน การเป็นลูกจ้าง
 • การเปิดบริษัทของตนเอง การชำระภาษีและผลประโยชน์จากการชำระภาษี
 • สวัสดิการการจ้างงานและประกันสังคมเกี่ยวกับการจ้างงาน
 • ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานและการทำงานและเพิ่มรายได้หน้าร้อน
 • การประกันการว่างงานและการประกันสังคม
 • งาน การศึกษา ภาษาอะไรมาก่อน

หัวข้อ “การเริ่มต้นชีวิตที่สวีเดน (ภาคปฏิบัติ)”

 • เมื่อมาถึงต้องทำอะไรบ้าง
 • ประเทศปราศจากเงินสดแปลว่าอะไร
 • ชีวิตออนไลน์เป็นอย่างไร
 • การวางแผนชีวิตเพื่อรอรับบำนาญ
 • สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เสียชีวิต
 • มีคำถามใครช่วยได้ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ที่ไหน