คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 1

หน้าแรก » คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง » คอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 1
เอกสารประกอบการสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 1
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กรณีที่ท่านหรือบุตรหลานของท่านต้องการที่จะสมัครเข้าเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสวีเดน ท่านควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ตารางสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รุ่นที่ 1
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

หัวข้อ “สวัสดิการของรัฐและบทบาทหน้าที่ของตน

 • สวัสดิการสำหรับบิดามารดา และบุตร
 • สวัสดิการด้านการศึกษา
 • สวัสดิการด้านสาธารณสุข
 • สวัสดิการด้านการทำงาน
 • สวัสดิการคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้เสียชีวิต

หัวข้อ “ระบบการศึกษา”

 • ระบบโรงเรียนในภาพรวมและสวัสดิการรัฐ
 • การเรียน SFI
 • การเรียนในระดับมัธยม (Grund/GYM) และการขอเงินช่วยเหลือและกู้เงินเรียนจากหน่วยงาน CSN
 • หลักสูตรปฐมนิเทศจากรัฐหรือเทศบาล (Samhällsorientering)
 •  

หัวข้อ “การทำงานในสวีเดน”

 • ความต้องการของตลาดแรงงาน การหางาน การเป็นลูกจ้าง
 • การเปิดบริษัทของตนเอง การชำระภาษีและผลประโยชน์จากการชำระภาษี
 • เกล็ดความรู้ที่สำคัญก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดน”
 • การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดน
 • ตอบคำถาม การศึกษา
 • ตอบคำถาม ทั่วๆ ไป

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้