ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง

สวีเดนอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไร

สวีเดนอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไร

สวีเดนอยู่ไกลจากไทยไหม

จะเดินทางมาสวีเดนต้องนั่งเครื่องบินมาค่ะ ระยะห่างจากสวีเดนกับไทยก็ 8,285 กิโลเมตร นั่งเครื่องบินมาแบบไม่ต่อเลยก็ประมาณ 10 – 12 ชั่วโมง 

สวีเดนตั้งอยู่เหนือเส้นละติจูดอยู่ทางตอนเหนือบนคาบสมุทรแสกนดิเนเวีย ดังนั้นแล้วสภาพอากาศของสวีเดนมีทั้งฤดูหนาว ร้อน ใบไม้ไผลและใบไม้ร่วง มีประเทศเพื่อนบ้านเป็นนอร์เวย์ ฟินแลนด์และเดนมาร์กซึ่งประเทศทั้งหมดที่อยู่ใกล้ ๆ กันและรวมตัวกันเรียกว่า กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งเขามีภาษาและวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันมาก คนสวีเดนที่อยู่ใกล้กับนอร์เวย์ก็จะฟังภาษานอร์วีเจียเข้าใจ ส่วนคนสวีเดนที่อยู่ใกล้เดนมาร์กก็จะฟังภาษาเดนนิชเข้าใจ (คล้าย ๆ กับเราคนไทยที่ฟังภาษาลาวเข้าใจ) 

รู้หรือไม่ว่า

 • สวีเดนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรป
 • มีพื้นที่ของประเทศมีขนาดที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่จำนวนประชากรไม่เท่ากัน
 • จำนวนประชากรโดยประมาณอยู่ที่ 10 ล้านคนเทียบเท่ากับประชากรที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ
สังคมและคนสวีเดนเป็นอย่างไร

คนจากประเทศอื่นจะมองคนสวีเดนว่าเป็นคนที่มีความเป็นเสรีนิยมสูงมาก มีจิตอาสาสูงและหัวก้าวหน้า แต่คนสวีเดนด้วยกันเองกลับมองว่าคนสวีเดนเป็นคนที่

คนสวีเดนชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ จะฝนตกแดดออกหรือหิมะตกก็ยังจะต้องออกไปสูดอากาศ เดินเล่น ปิกนิคหรืออกกำลังกายข้างนอกค่ะ ดังนั้นแล้วรัฐจึงมี Allemansrättan หรือ สิทธิการเข้าถึงธรรมชาติ เป็นการให้คนสวีเดนออกไปทำกิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีอิสระ เช่น การไปตั้งแคมป์ เก็บเห็ดหรือผลเบอรี่ในป่า แต่มีข้อกำหนดอย่างหนึ่งคือ เมื่อเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วจะต้องไม่สร้างการรบกวนหรือทำลายธรรมชาติ กฏ Allemansrättan ถึงใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่กฎหมาย แต่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำการมายาวนาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมของคนสวีเดน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงธรรมชาติ

มีนิสัยหนึ่งที่คนสวีเดนคล้าย ๆ คนไทยคือ คนสวีเดนเป็นคนสุภาพและไม่ชอบความขัดแย้ง หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็พยายามจะหลีกเลี่ยง นอกจากนี้คนสวีเดนมีนิสัยที่ไม่โออวดและถ่อมตน ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย” หรือภาษาสวีเดนจะเรียกว่า Jantelagen

เวลาที่คนสวีเดนทำอะไรสำเร็จหรือได้รับรางวัล เขาจะไม่โอ้อวดความสำเร็จนั้นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่น เพราะเขาเชื่อว่า “เขาก็ไม่ได้เก่งหรือดีไปกว่าคนอื่น”


คำว่า Jantelagen เป็นคำที่มาจากนวนิยายเรื่อง En flykting korsar sitt spår ที่เขียนโดย Aksel Sandemose นักเขียนชาวเดนมาร์กที่เติบโตในนอร์เวย์ นวนิยายเขียนด้วยภาษานอร์เวย์ที่เล่าถึงเรื่องราวในหมู่บ้าน Jante ที่เป็นหมู่บ้านสมมุติในนิยาย โดย Aksel เขียนถึงกฎในหมู่บ้านไว้ 11 ข้อว่า เราจะต้องไม่ทำตัวให้เด่นและคิดว่าเราต้องไม่ดีไปกว่าคนอื่น

ถ้ามีนัดกับคนสวีเดน เช่นเขาชวนไปกินข้าวที่บ้านเขา อย่าไปสายค่ะ ให้ไปก่อนเวลา 10 – 15 นาที

เวลามีงานสังสรรค์อะไร คนสวีเดนชอบดื่มมากค่ะ ซึ่งตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุขสวีเดน (Folkhalsomyndigheten) แสดงสถิติว่าคนสวีเดนดื่มมากถึงร้อยละ 77 ของจำนวนประชากรประชากร 

พอเรื่องปากท้องไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไป คนสวีเดนก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ มีหลาย ๆ เมืองที่มีโครงการเมืองสีเขียว คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงสินค้าต่าง ๆ แบนร์ดต่าง ๆ ก็มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น IKEA ที่มีการทำเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้เป็นต้น

คนสวีเดนให้ความสำคัญกับเด็กมากนะคะ โดยเห็นได้จากรัฐบาลสนับสนุนให้พ่อแม่ได้หยุดเลี้ยงดูลูกเป็นเวลา 480 วันเพื่อที่จะได้ดูแลลูกได้เต็มที่

หรือเด็กไทยที่ย้ายมาอยู่สวีเดนใหม่ ๆ เขาก็มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากครูภาษาแม่ที่จะช่วยเหลือเขาในเรื่องเรียนและภาษา

โดยเฉพาะกฎหมายที่รัฐบาลคุ้มครองเด็กไว้เยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องการไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือการกระทำอันใดที่ทำให้เกิดความอับอายแก่เด็กนั้นเป็นเรื่องที่คนสวีเดนคำนึงมาก ดังนั้น “ห้ามตีลูกค่ะ” เพราะเขาถือว่าผิดกฎหมาย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดน

ที่มาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานฑูตไทยในสวีเดน

ราชอาณาจักรสวีเดน
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรสวีเดน

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Sweden

พื้นที่ : 450,295 ตร.กม (ร้อยละ 88 ของไทย)

เมืองหลวง : กรุงสตอกโฮล์ม

ประชากร : 10,327,589 ล้านคน (ปี 2562) (ผู้ชาย 5,195,814 ผู้หญิง 5,131,775)

รูปแบบการปกครอง: ราชธิปไตยใต้รัฐธรรมนูย โดยใช้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีรัฐสภา (หมายความว่าสวีเดนมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ แต่ไม่มีบทบาททางการเมืองและอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ) มีรัฐสภาเรียกว่า Riksdag ซึ่งมีจำนวนสส.ทั้งหมด 349 คน

ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน
(Carl XVI Gustaf of Sweden) และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน (Queen Silvia of Sweden)

นายกรัฐมนตรี : นายสเตฟาน เลิฟเวียน (Mr. Stefan Löfven) (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557)

ภาษาราชการ : สวีดิช

วันชาติ : 6 มิถุนายน

ศาสนา : คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้อยละ 87 นิกายคาทอลิก และอื่น ๆ ร้อยละ 13ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม

การปกครองส่วนภูมิภาค: แบ่งออกเป็น 21 ภูมิภาค ซึ่งภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดคือ Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland และ Uppsala อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาคต่างได้ที่นี่

ภูเขาที่สูงที่สุด: Kebnekaise อยู่ในภูมิภาค Norrbotten ในเทศบาลเมือง Kiruna 

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด: Vänern 

อุทยานแห่งชาติ: 30 แห่ง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวอุทยานแห่งชาติในสวีเดน

ประชากรมากที่สุดในสามเมืองใหญ่: Stockholm, Göteborg และ Malmö

ฤดูกาล: มี 4 ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ (Vår) ฤดูร้อน (Sommar) ฤดูใบไม้ร่วง (Höst) และ ฤดูหนาว (Vinter) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวฤดูต่าง ๆ ในสวีเดน 

คนไทยทำอาชีพอะไรกันบ้างในสวีเดน

อาชีพที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุดได้แก่

ประเภทเจ้าของกิจการ

 • ร้านอาหาร
 • ร้านนวดไทย
 • ร้านเสริมความงาม
 • ร้านสักงาย

ประเภทลูกจ้าง

 • ร้านอาหาร
 • ร้านนวดไทย
 • ทำความสะอาด
 • ดูแลคนแก่และคนป่วย
 • ครูสอนภาษาแม่

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้