ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ

การสมรสและซัมบู

การสมรสและซัมบู

แต่งงานหรือจดทะเบียนในสวีเดน

ก่อนจะทำการแต่งงานในสวีเดน ต้องขอใบรับรองว่าเราสามารถแต่งงานได้หรือเรียกว่า hindersprövning โดยต้องทำการเขียนใบสมัครและยื่นคำร้องไปที่กรมสรรพากรประเทศสวีเดนหรือ Skatteverket

ตามกฎหมายของสวีเดนมีข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้มีการแต่งงานได้คือ

  1. บุคคลนั้นอายุต่ำกว่า 18 ปี
  2. เป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน
  3. การจดทะเบียนสมรสซ้อน ถ้าคนใดคนหนึ่งจดทะเบียนอยู่แล้ว

ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้กับการแต่งงานในสวีเดน ไม่ว่าคนที่จะแต่งงานเป็นคนสวีเดนหรือคนต่างชาติก็ตาม

เมื่อสมัครขอใบรับรอง (hindersprövning) จากกรมสรรพากรแล้ว เอกสารจะถูกส่งไปยังไปรษณีย์และเอกสารมีอายุใช้ได้ 4 เดือน หากพ้น 4 เดือนไปแล้วและยังไม่ได้แต่งงาน จะต้องส่งใบสมัครขอ hindersprövning ใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Före vigseln – hindersprövning

การสมรสในสวีเดนจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้เข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (Kyrklig vigsel) หรือตามพิธีราษฎร์ (Borgerlig vigsel) 

การสมรมตามแบบพิธีทางศาสนา (Kyrklig vigsel)

คู่สมรสคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นสมาชิกโบสถ์ในสวีเดน โดยคู่สมรสจะติดต่อกับบาทหลวงเพื่อให้ทำพิธีการต่าง ๆ การสมรสนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นในโบถส์เสมอไป เมื่อเสร็จพิธีแล้วบาทหลวงจะมอบหลักฐานการสมรสหรือ Vigselbevis ให้คู่สมรส หลักฐานการสมรสนี้ไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ในทางกฎหมายได้แต่เป็นเพียงเอกสารมอบให้ไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น การสมรสจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งข้อมูลให้สำนักงานภาษีหรือ Skatteverket ทราบ

การสมรมตามแบบราษฎร์ (Borgerligvigsel)

คู่สมรสจะทำพิธีสมรสกับผู้พิพสกษาศาลชั้นต้นหรือผู้ที่สภามณฑลได้แต่งตั้งเป็นพิเศษให้เป็นผู้ทำพิธีสมรสแบบราษฎร์

คู่สมรสจะติดต่อไปยังเทศบาลเพื่อทำการนัดวันและยื่นเอกสารยืนยันเงื่อนไขการสมรสของตน โดยทั่วไปแล้วแต่ละเทศบาลจะมีการกำหนดวันและเวลาที่จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการสมรสเข้าร่วมพิธี โดยพิธีสมรสมักจะจัดที่ศาลากลางหรือ Rådhuset หรือที่ Stadhuset 

คู่สมรสจะต้องหาพยานอย่างน้อยสองคนมาร่วมในพิธีและหลังจากเสร็จพิธี คู่สมรสจะได้รับหลักฐานการสมรสหรือ Vigselbevis

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Att gifta sig i Sverige eller i utlandet

วางแผนไว้ว่าเมื่อย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วและต้องการแต่งางน

ก่อนที่จะเดินทางมาสวีเดน ให้ขอใบรับรองความเป็นโสดจากอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ แล้วนำใบรับรองนั้นไปเเปลเป็นภาษาอังกฤษหรือสวีเดน เมื่อต้องการแต่งงานที่สวีเดนก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรสได้

แต่งงานหรือจดทะเบียนมาจากไทย

ให้แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดน จากนั้นนำไปแสดงต่อสำนักงานภาษีในสวีเดนหรือ Skatteverket เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงสวีเดนซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนราษฎร์ต่อทางสวีเดนว่าได้ทำการสมรสแล้ว

ต้องการแต่งงานที่ไทยกับชาวสวีเดน

ก่อนที่ชาวสวีเดนที่มีสัญชาติสวีเดนจะเดินทางไปไทยให้ขอใบรับรองความเป็นโสดจากกระทรวงต่างประเทศสวีเดนซึ่งเอกสารมีเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นส่งเอกสารไปให้สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มรับรองเอกสาร และเมื่อได้รับการรับรองแล้วก็สามารถนำเอกสารไปใช้ในการจดทะเบียนสมรสได้ที่ว่าการอำเภอได้

และหากเมื่อคู่สมรสเดินทางมาสวีเดนและต้องเปลี่ยนสถานภาพในทะเบียนบ้านก็ให้นำทะเบียนสมรสจากไทยไปแจ้งให้สำนักงานภาษีหรือ Skatteverket ได้

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหรือ Sambo

เป็นการด้วยกันแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมของสวีเดน จนกลายเป็นที่ยอมรับทางสังคมและทางกฎหมาย

จะไม่มีการรับมรดกตกทอดระหว่างกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลง หากไม่มีการทำพินัยกรรมเอาไว้

ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีลูกด้วยกัน การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถยกได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะอีกครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของลูกตามกฎหมายไม่ว่าพ่อแม่จะแต่งงานกันหรือไม่

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้