ThaiWISE

ThaiWISE
Projektet kommer att stärka kvinnornas position i samhället och ge dem verktyg att själv kunna förändra sin livssituation.
Hämta broschyr
Bakgrund

ThaiWISEprojektet började med att en kartläggning genomfördes med fokus på de personer som arbetar på thaimassage salongerna i Malmö. Detta utifrån att det saknades kunskap kring de många kvinnor från Thailand som kommer till Sverige börjar arbeta inom de många thaimassagesalonger som finns i de flesta städer och samhällen. En miljö som ofta kan leda till isolering och exploatering, vilket påverkar hälsan, självkänslan och möjligheten till att komma in i det svenska samhället. Ofta finns även språksvårigheter vilket bidrar till att utnyttjande på olika sätt sker. 

Play Video

Verksamhetens övergripande mål är att stärka målgruppens kunskap om sina rättigheter och förbättra myndigheternas information till målgruppen. Detta för att motverka tvångsarbete och olika former av övrig exploatering inom exempelvis massagesalonger och andra verksamheter där utnyttjande kan förekomma. För att förändring skall ske krävs bättre förutsättningar och möjligheter för målgruppen att ta tillvara det skydd och den service som olika myndigheter redan erbjuder.

  • ThaiWISE vill bidra till en bättre arbetsmiljö, jämlika förhållanden och bättre förutsättningar för att driva etiskt hållbara verksamheter med fokus på traditionell thai-massage. Något som kräver en dialog med olika aktörer som exempelvis ägare och anställda vid massagesalongerna.
  • ThaiWISE utgångspunkt är en rättighetsbaserad verksamhet med målgruppens behov och direkt involvering i fokus. 
  • ThaiWISE är en del av verksamheten Noomi som drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö och ingår som en del av den ideella riksorganisationen Hela Människan. Projektet finansieras till stora delar med hjälp av medel från Jämställdhetsmyndigheten. Det finns även ett samverkansavtal med Malmö Stad som bidrar med olika former av resurser inför varje verksamhetsår.
  • Att thailändska kvinnor som planerar att migrera och som nyligen har kommit till Sverige har en ökad medvetenhet kring hur detta sker på ett säkrare sätt.
  • Att det finns ett socialt skyddsnät som bidrar till att förbättra levnadsförhållanden i Sverige. Där personer i utsatthet ges ökade möjligheter till utbildning och alternativ sysselsättning för att motverka och förebygga och exploatering.
Vad krävs för att uppnå målen?
För att skapa bättre förutsättningar för Thailändska kvinnor innan, vid ankomst eller för de som redan befinner sig i landet krävs samverkan mellan olika myndigheter. Där svenska ambassaden i Bangkok och den thailändska ambassaden i Sverige är viktiga samarbetspartners. Då de i samarbete med ThaiWISE kan förmedla relevant samhällsinformation. Därtill sker samverkan i Sverige med olika myndigheter och verksamheter som verkar både lokalt, regionalt och nationellt. För att uppnå målen finns även en löpande dialog med olika nätverk och aktörer som samlar thailändska kvinnor i Sverige.

De thailändska kvinnorna i Sverige och deras engagemang i projektet avgörande för att uppnå målen.

  • Där ThaiWISE använder den kunskap som finns inom målgruppen samtidigt som projektet arbetar för ökad egenmakt/Empowerment. 
  • Där ThaiWISE genom olika pågående insatser arbetar för att stärka kvinnornas position i samhället genom att ge dem verktyg för att själv kunna förändra sin livssituation. Där projektet även har en referensgrupp med kvinnor som ursprungligen kommer från Thailand. De ingår som en del av projektets arbetsgrupp och medverkar kring olika beslut. Samt deltar vid uppsökande verksamhet på massagesalonger.

Genom samverkan med de befintliga thailändska kvinnonätverken i Sverige kan ThaiWISE använda deras olika kompetenser. Något som sker vid olika on-line sammankomster. Utgångspunkten är behovsbaserad och utgår från de utmaningar som de thailändska kvinnorna i Sverige står inför. Ett arbete som möjliggörs genom att medlemmar ur ThaiWISE team ges kontinuerlig utbildning inom olika områden.

ThaiWISE styr- och arbetsgrupp
En styrgrupp där kompentenser från olika verksamheter bidrar till att underlätta måluppfyllnaden för verksamheten. Representation finns från Miljöförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Gymnasie- och utbildningsförvaltningen och Hyllie Park Folkhögskola. Samt genom en referensgrupp som består av kvinnor med olika kompetenser och en bakgrund i Thailand. Samt representant från organisationen Hela Människan/NOOMI.
Exempel på aktiviteter som genomfört under år 2020

I samverkan med den thailändska ambassaden utvecklat en användarvänlig guide till A-kassa för de som blivit arbetslösa till följd av covid-19. Guideboken lanserades genom online-seminarium och via sociala medier.

Arrangerat regelbundna online kurser arrangeras vars innehåll är anpassat utifrån samma innehåll som ges genom Samhällsorienteringen. Syftet är att ge deltagarna en grundläggande översikt av svenska samhället. Även vid denna aktivitet sker samverkan med den thailändska ambassaden som marknadsför kursen samt hälsar deltagarna välkomna genom en videohälsning.

Har utvecklat ett informationspaket som finns tillgängligt via projektets hemsida. Innehåller information om säkra migrations förfaranden och integration, hur det svenska samhället fungerar, förteckning över stödverksamheter i Sverige.

Har startat ett Callcenter dit personer ur målgruppen kan ringa för att få information kring exempelvis uppehållstillstånd, hur olika myndigheter fungerar och vad som gäller i förhållande till Covid 19.

Har utvecklat och genomfört en modersmålsbaserad SFI-kurs med en thailändsk lärare. Hyllie Park som ingår som samarbetspart erbjuder även lektioner på helgen. Något som medverkar till att de som på grund av arbete inte kan gå under veckodagarna ges möjlighet. Ett initiativ som under 2021 kommer att utvecklas vidare. 

Vi samarbetar med

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้