Om ThaiWISE

Målsättning

Verksamhetens övergripande mål är att stärka målgruppens kunskap om sina rättigheter och förbättra myndigheternas information till målgruppen. Detta för att motverka tvångsarbete och olika former av övrig exploatering inom exempelvis massagesalonger och andra verksamheter där utnyttjande kan förekomma. För att förändring skall ske krävs bättre förutsättningar och möjligheter för målgruppen att ta tillvara det skydd och den service som olika myndigheter redan erbjuder.

  • ThaiWISE vill bidra till en bättre arbetsmiljö, jämlika förhållanden och bättre förutsättningar för att driva etiskt hållbara verksamheter med fokus på traditionell thai-massage. Något som kräver en dialog med olika aktörer som exempelvis ägare och anställda vid massagesalongerna.
  • ThaiWISE utgångspunkt är en rättighetsbaserad verksamhet med målgruppens behov och direkt involvering i fokus. 
  • ThaiWISE är en del av verksamheten Noomi som drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö och ingår som en del av den ideella riksorganisationen Hela Människan. Projektet finansieras till stora delar med hjälp av medel från Jämställdhetsmyndigheten. Det finns även ett samverkansavtal med Malmö Stad som bidrar med olika former av resurser inför varje verksamhetsår. 
ไทยไวส์กับการประชุมกับเทศบาลมัลเมอ
คณะกรรมการไทยไวส์
Målen med verksamheten är att;
  • Att thailändska kvinnor som planerar att migrera och som nyligen har kommit till Sverige har en ökad medvetenhet kring hur detta sker på ett säkrare sätt.
  • Att det finns ett socialt skyddsnät som bidrar till att förbättra levnadsförhållanden i Sverige. Där personer i utsatthet ges ökade möjligheter till utbildning och alternativ sysselsättning för att motverka och förebygga och exploatering.
Vad krävs för att uppnå målen?

För att skapa bättre förutsättningar för Thailändska kvinnor innan, vid ankomst eller för de som redan befinner sig i landet krävs samverkan mellan olika myndigheter. Där svenska ambassaden i Bangkok och den thailändska ambassaden i Sverige är viktiga samarbetspartners. Då de i samarbete med ThaiWISE kan förmedla relevant samhällsinformation.


Därtill sker samverkan i Sverige med olika myndigheter och verksamheter som verkar både lokalt, regionalt och nationellt. För att uppnå målen finns även en löpande dialog med olika nätverk och aktörer som samlar thailändska kvinnor i Sverige.

Målgruppens engagemang
De thailändska kvinnorna i Sverige och deras engagemang i projektet avgörande för att uppnå målen.
ผู้หญิงสามคนกำลังยืนถ่ายรูปที่โต๊ะ
ผู้เข้าร่วมสัมมนากำลังนั่งฟังการบรรยายในห้องประชุม
  • Där ThaiWISE använder den kunskap som finns inom målgruppen samtidigt som projektet arbetar för ökad egenmakt/Empowerment.
  • Där ThaiWISE genom olika pågående insatser arbetar för att stärka kvinnornas position i samhället genom att ge dem verktyg för att själv kunna förändra sin livssituation. Där projektet även har en referensgrupp med kvinnor som ursprungligen kommer från Thailand. De ingår som en del av projektets arbetsgrupp och medverkar kring olika beslut. Samt deltar vid uppsökande verksamhet på massagesalonger.

Genom samverkan med de befintliga thailändska kvinnonätverken i Sverige kan ThaiWISE använda deras olika kompetenser. Något som sker vid olika on-line sammankomster. Utgångspunkten är behovsbaserad och utgår från de utmaningar som de thailändska kvinnorna i Sverige står inför. Ett arbete som möjliggörs genom att medlemmar ur ThaiWISE team ges kontinuerlig utbildning inom olika områden.

ThaiWISE styr- och arbetsgrupp
En styrgrupp där kompentenser från olika verksamheter bidrar till att underlätta måluppfyllnaden för verksamheten. Representation finns från Miljöförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Gymnasie- och utbildningsförvaltningen och Hyllie Park Folkhögskola. Samt genom en referensgrupp som består av kvinnor med olika kompetenser och en bakgrund i Thailand. Samt representant från organisationen Hela Människan/NOOMI.
Bakgrund
ThaiWISEprojektet började med att en kartläggning genomfördes med fokus på de personer som arbetar på thaimassage salongerna i Malmö. Detta utifrån att det saknades kunskap kring de många kvinnor från Thailand som kommer till Sverige börjar arbeta inom de många thaimassagesalonger som finns i de flesta städer och samhällen. En miljö som ofta kan leda till isolering och exploatering, vilket påverkar hälsan, självkänslan och möjligheten till att komma in i det svenska samhället. Ofta finns även språksvårigheter vilket bidrar till att utnyttjande på olika sätt sker.
For information in English

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้