คอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

ตารางหลักสูตรคอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

หัวข้อความรู้พื้นฐาน

 • นวดไทย กับ Thaimassage — กรณีศึกษาจากร้านนวดไทย มัลเมอ
 • ภาพพจน์ของ Thaimassage วันนี้ และเราจะไปกันยังไงต่อดี?
 • ธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณหน้าตาเป็นอย่างไร
 • กฏระเบียบของการทำธุรกิจร้านนวดในสวีเดน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 • อุปสรรค์ที่พบบ่อย
 • โควิด 19 สิ่งที่ต้องคิด และความรู้ที่ต้องพัฒนา
  อนาคตนวดไทย ในยุคโควิด
 • การเลือกสถานที่ ช่องทาง ทำเลที่ตั้ง
  กฏระเบียบของรัฐ
 • การเซ้งร้าน

หัวข้อรูปแบบบริษัท

 • กิจการเจ้าของคนเดียว (enskild firma)
 • บริษัทจำกัด (aktiebolag)
 • บริษัทห้างหุ้นส่วน (handelsbolag/kommanditbolag)
 • F-Skatt
 • เราได้อะไรจากการเสียภาษี และเงินเกษีณ

หัวข้อวิธีการคิดจุดคุ้มทุนและกำไร

 • การลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ร้านขนาดเล็ก
  • ร้านขนาดกลาง (สอง ถึงสามคน)
 • การกำหนดค่าบริการ
 • การคำนวน รายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไร หลังหักภาษี
หัวข้อการว่าจ้างพนักงาน
 • กฏหมายแรงงานว่าด้วยการว่าจ้าง
 • รูปแบบการว่าจ้าง
 • A-kassa
 • สหภาพแรงงาน
 • ภาษีนายจ้าง ภาษีลูกจ้าง ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง (ตามการบ้าน)
หัวข้อกาตลาด
 • การส่งเสริมการขาย/การดึงดูดใจลูกค้า
 • การตกแต่งสถานที่ให้ดูสะอาด สวยงาม และตาม กฏระเบียบ
 • การประชาสัมพันธ์
 • การสร้างระบบรับลูกค้าแบบออนไลน์
 • ระบบKassa (การเก็บเงิน)

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

สัมมนาวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

กดดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อเลยค่ะ

การบ้าน

การบ้านของสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. หัวข้อแนะนำหลักสูตรและเตรียมความพร้อม

ประเมินผลสัมมนา

ประเมินผลสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ก.ย.

ประเมินผลสัมมนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. หัวข้อความรู้พื้นฐาน