คอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

ตารางหลักสูตรคอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

หัวข้อความรู้พื้นฐาน

 • นวดไทย กับ Thaimassage — กรณีศึกษาจากร้านนวดไทย มัลเมอ
 • ภาพพจน์ของ Thaimassage วันนี้ และเราจะไปกันยังไงต่อดี?
 • ธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณหน้าตาเป็นอย่างไร
 • กฏระเบียบของการทำธุรกิจร้านนวดในสวีเดน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 • อุปสรรค์ที่พบบ่อย
 • โควิด 19 สิ่งที่ต้องคิด และความรู้ที่ต้องพัฒนา อนาคตนวดไทย ในยุคโควิด
 • การเลือกสถานที่ ช่องทาง ทำเลที่ตั้งและกฏระเบียบของรัฐ
 • การเซ้งร้าน

หัวข้อรูปแบบบริษัท

 • กิจการเจ้าของคนเดียว (enskild firma)
 • บริษัทจำกัด (aktiebolag)
 • บริษัทห้างหุ้นส่วน (handelsbolag/kommanditbolag)
 • F-Skatt
 • เราได้อะไรจากการเสียภาษีและเงินเกษีณ

หัวข้อวิธีการคิดจุดคุ้มทุนและกำไร

 • การลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ร้านขนาดเล็ก
  • ร้านขนาดกลาง (สอง ถึงสามคน)
 • การกำหนดค่าบริการ
 • การคำนวน รายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไร หลังหักภาษี
หัวข้อการว่าจ้างพนักงาน
 • กฏหมายแรงงานว่าด้วยการว่าจ้าง
 • รูปแบบการว่าจ้าง
 • A-kassa
 • สหภาพแรงงาน
 • ภาษีนายจ้าง ภาษีลูกจ้าง ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง (ตามการบ้าน)
หัวข้อกาตลาด
 • การส่งเสริมการขาย/การดึงดูดใจลูกค้า
 • การตกแต่งสถานที่ให้ดูสะอาด สวยงาม และตาม กฏระเบียบ
 • การประชาสัมพันธ์
 • การสร้างระบบรับลูกค้าแบบออนไลน์
 • ระบบKassa (การเก็บเงิน)

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สัมมนาวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

การบ้าน

การบ้านของสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. หัวข้อแนะนำหลักสูตรและเตรียมความพร้อม

ประเมินผลสัมมนา

ประเมินผลสัมมนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. หัวข้อความรู้พื้นฐาน

ประเมินผลสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ก.ย.