คอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

คอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สัมมนาวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สัมมนาวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
ตารางหลักสูตรคอร์สออนไลน์ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน

หัวข้อความรู้พื้นฐาน

 • นวดไทย กับ Thaimassage — กรณีศึกษาจากร้านนวดไทย มัลเมอ
 • ภาพพจน์ของ Thaimassage วันนี้ และเราจะไปกันยังไงต่อดี?
 • ธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณหน้าตาเป็นอย่างไร
 • กฏระเบียบของการทำธุรกิจร้านนวดในสวีเดน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 • อุปสรรค์ที่พบบ่อย
 • โควิด 19 สิ่งที่ต้องคิด และความรู้ที่ต้องพัฒนา อนาคตนวดไทย ในยุคโควิด
 • การเลือกสถานที่ ช่องทาง ทำเลที่ตั้งและกฏระเบียบของรัฐ
 • การเซ้งร้าน

หัวข้อรูปแบบบริษัท

 • กิจการเจ้าของคนเดียว (enskild firma)
 • บริษัทจำกัด (aktiebolag)
 • บริษัทห้างหุ้นส่วน (handelsbolag/kommanditbolag)
 • F-Skatt
 • เราได้อะไรจากการเสียภาษีและเงินเกษีณ

หัวข้อวิธีการคิดจุดคุ้มทุนและกำไร

 • การลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ร้านขนาดเล็ก
  • ร้านขนาดกลาง (สอง ถึงสามคน)
 • การกำหนดค่าบริการ
 • การคำนวน รายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไร หลังหักภาษี

หัวข้อการว่าจ้างพนักงาน

 • กฏหมายแรงงานว่าด้วยการว่าจ้าง
 • กฎหมายแรงงานและรูปแบบการว่าจ้าง
 • A-kassa และ สหภาพแรงงาน
 • ภาษีนายจ้าง ภาษีลูกจ้าง
  ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง

หัวข้อกาตลาด

 • การส่งเสริมการขาย/การดึงดูดใจลูกค้า
 • การตกแต่งสถานที่ให้ดูสะอาด สวยงาม และตาม กฏระเบียบ
 • การประชาสัมพันธ์
 • การสร้างระบบรับลูกค้าแบบออนไลน์
 • ระบบKassa (การเก็บเงิน)

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้