เทศกาลสำคัญและการเฉลิมฉลอง

เทศกาลสำคัญและการเฉลิมฉลอง

มาอยู่ที่สวีเดนควรจะรู้ว่าหยุดและวันตามเทศกาล รวมถึงวันสำคัญทางศาสนาด้วยนะคะเพราะส่วนมากพอถึงวันเหล่านั้น บริษัทและร้านค้าก็จะปิด เขาจะเรียกวันหยุดตามปฏิทินว่าวันแดง หรือ Röd dag ค่ะ ถ้ารู้แล้วเวลาไปไหนมาไหนจะได้ไม่ไปเก้อค่ะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.