ไทยไวส์นำเสนอ “โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย : มัลเมอโมเดล” ให้กับทางสถานทูต และพี่น้องคนไทยในเดนมาร์ก

ไทยไวส์นำเสนอ “โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย : มัลเมอโมเดล” ให้กับทางสถานทูตและพี่น้องคนไทยในเดนมาร์ก

งานสัมมนากับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ บ้านหญิงเบอร์ลิน เยอรมนี

ไทยไวส์ได้เข้าร่วมงานสัมมนากับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ บ้านหญิงเบอร์ลิน เยอรมนี โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน