กฏใหม่สำหรับการขอวีซ่า PUT

กฏใหม่สำหรับการขอวีซ่า PUT

ไทยไวส์ได้ทำสรุปฉบับภาษาไทยเรื่องกฎใหม่ของการขอวีซ่าถาวรหรือ PUT

สามารถกดาวน์โหลดได้ข้างล่างนี้ค่ะ

หรือจะสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

แชร์ไปในเฟสบุ๊ค

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้