ทีมงานไทยไวส์

ไทยไวส์เป็นโครงการที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับคนไทยที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ มุ่งช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับไทยไวส์ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด มุมมอง ทักษะต่าง ๆ อีกด้วย

ปัจจุบันนี้คนไทยที่เข้ามาร่วมงานกับโครงการไทยไวส์มีสองกลุ่มหลัก ๆ คือ ทีมธิงค์แทงค์ (Think-tank) และอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกิจ

ทีมธิงค์แทงค์ (Think-tank)
คือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำและแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจกรรมของโครงการ สมาชิกของทีมเป็นหญิงไทยที่อยู่สวีเดนกันมามากกว่าสิบปี มีประสบการณ์การปรับตัวและการใช้ชีวิตในสวีเดนกันมาอย่างโชคโชน สมาชิกทุกคนมีอาชีพหลัก มีธุรกิจเป็นของตัวเอง มีครอบครัว มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบ แต่ทุกคนยินดีที่จะเอาเวลาที่เหลือน้อยนิดซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนดูแลตนเองมาทำงานร่วมกับไทยไวส์เพื่อช่วยคนไทย สมาชิกบางท่านก็ได้ทำประโยชน์ให้กับชาวไทยก่อนที่ไทยไวส์จะเกิดซะอีก เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าสมาชิกแต่ละท่านจะมีความชำนาญเฉพาะสาขา มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ ความมุ่งมั่นอยากเห็นหญิงไทยและคนไทยที่ย้ายมาอยู่สวีเดนประสบความสำเร็จในการปรับตัวและใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน เพราะพวกเราเชื่อว่าทุกคนมาสวีเดนนั้นมาตามฝันนั่นคือ ”ชีวิตที่ดีขึ้น” ทีมงานจึงอยากมีส่วนร่วมในการสร้างฝันของท่าน สมาชิกเห็นพร้อมกันและมักจะพูดกันว่า

”เราไม่อยากให้คนไทยรุ่นใหม่ต้องลำบากเหมือนตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆ เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เราไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสวีเดนได้ที่ไหน เวลามีปัญหา ไม่รู้จะไปถามใคร เราลองผิดลองถูกมาเยอะ กว่าชีวิตเราจะลงตัวต้องใช้เวลาหลายปี”

เราได้รับความชื่นชมจากชุมชนชาวไทยในประเทศยุโรปหลายๆครั้งที่ได้มีการพบปะว่าคนไทยในสวีเดนสามัคคีช่วยเหลือกันดี คนไทยที่นี่มีน้ำใจซึ่งกันและกัน ท่านประธานสมาคมหญิงไทยในยุโรป (TWNE) หรือเราเรียกท่านว่า พี่ป๊อก ท่านกล่าวว่า

”อาสาสมัครหญิงไทยในสวีเดนมีความรู้ความสามารถ หลากหลายวิชาชีพ มีจิตสาธารณะสูง และสามารถรวมตัวเพื่อช่วยเหลือคนไทยได้อย่างมีคุณภาพและน่าชื่นชม”

ความรู้สึกจากใจของพี่ยุ้ย

”ถ้าไม่มีน้อง ๆ ทีมนี้โครงการไทยไวส์คงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ และไม่สามารถเข้าถึงคนไทยได้มากมาย การเข้าถึงคนไทยแปลว่าการสื่อข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย ส่วนตัวประทับใจในความตั้งใจ ความเป็น professional ความจริงใจที่อยากช่วยผู้อื่นของทีมงานมาก ๆ ประทับใจค่ะ”

ปาริชาต โอทกานนท์ (แอม)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัว และระบบการศึกษาในสวีเดน ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และครูในโรงเรียน Komvux อีกทั้งเป็นเจ้าของเพจ Swedish4Thai

พลอยไพลิน ชามัฌ (เล็ก)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวเข้าสู่สังคมสวีเดน การจ้างงานและการเป็นลูกจ้างในสวีเดน ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลทางสังคม (samhällskommunikatör) ในเขต Stockholms län

พจนีย์ ธารประดับ (แหม่ม)

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันทำงานด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทย และ ญี่ปุ่น

สวริน ศีติสาร (ฝ้าย)

เว็บมาสเตอร์ ปัจจุบันนี้เป็นนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อิสระ เป็นเจ้าของบริษัทชื่อ House11.se

ปิยวดี บังศรี (เฟิร์น)

ที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านนวดที่เมือง Helsingborg และ Båstad และเป็นผู้ช่วยกองเลขาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปและรองประธานและเลขานุการเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดน

บุษยา เนลสัน (บุตร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษา ปัญหาครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท BBN.Modern จัดจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสือภาษาไทยอื่นๆ

จุฬารัตน์ งาคชสาร (ปุ๋ย)

นักสนทนาบำบัดและที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Thai Samtalsterapi บำบัดจิตใจและให้คำปรึกษาปัญหาในชีวิตเชิงจิตวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวและระบบการศึกษาในสวีเดน

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และครูในโรงเรียน Komvux อีกทั้งเป็นเจ้าของเพจ Swedish4Thai

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวเข้าสู่สังคมสวีเดน การจ้างงานและการเป็นลูกจ้างในสวีเดน

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลทางสังคม (samhällskommunikatör) ในเขต Stockholms län

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเซียลมีเดีย

ปัจจุบันทำงานด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยและญี่ปุ่น

เว็บมาสเตอร์

 
ปัจจุบันนี้เป็นนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อิสระ เป็นเจ้าของบริษัทชื่อ House11.se

ที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ

ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านนวดที่เมือง Helsingborg และ Båstad และเป็นผู้ช่วยกองเลขาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปและรองประธานและเลขานุการเครือข่ายหญิงไทยในสวีเดน

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษา ปัญหาครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก

ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท BBN.Modern จัดจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาไทย และหนังสือภาษาไทยอื่นๆ

นักสนทนาบำบัดและที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Thai Samtalsterapi บำบัดจิตใจและให้คำปรึกษาปัญหาในชีวิตเชิงจิตวิทยา

ทีมอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกิจ

คนกลุ่มนี้มีความสำคัญกับไทยไวส์ไม่น้อยเลย เช่นมาเป็นนักวิชาการให้ความรู้ในหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาเว็บไซด์ เขียนจดหมายข่าว ให้ความรู้กับทีมงานในหัวข้อสวัสดิการณ์ของรัฐ อาสาสมัครของไทยไวส์มาจากหลายหลายทิศทาง สมาชิกคือคนไทยที่มีทั้งที่เพิ่งย้ายมา หรืออยู่ที่สวีเดนนานแล้ว หลายๆคนเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับไทยไวส์และได้แรงบันดาลใจที่จะมามีส่วนร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม

พี่ยุ้ยเล่าว่าตั้งแต่ก่อตั้งโครงการไทยไวส์ขึ้นมาพี่เค้าถึงได้รู้ว่าคนไทยที่อยู่สวีเดนเป็นคนที่มีต้นทุนความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ มากมายรวมทั้งอยากทำงานเพื่อสังคม “เรามีขุมทรัพย์อยู่ในมือจริง ๆ”

รายชื่อวิทยากรพิเศษ – นักวิชาการที่มาช่วยไทยไวส์แลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับทีมงานไทยไวส์และกลุ่มเป้าหมายโครงการ

 • อรทิรา จันทะดวง (มะกรูด)
 • กตาญชลี สรรพโรจน์พัฒนา (ชื่อ)
 • นภาพร พรีฟเช็ค (เจ)
 • ปรานีต สุวรรณพิทักษ์ (นีต)
 • เพียว (Thor Tyrkvist)
 • พรชุดา ยังประดิษฐ์ (ยุ้ย)
 • นิโคล เว้นดท์ (เฟิร์น)

รายชื่ออาสาสมัคร

 • ประวีณ์นุช วิศวพรบุตร (เจี๊ยบ) ร่วมทีมพัฒนาไทยไวส์เว็บไซด์
 • วีรินทร์ภัทร สุวรรณโสภา (เจนนี่) ร่วมทีมเก็บข้อมูล
 • อลิสา ลินเดอร์ (นิด) ร่วมทีมเก็บข้อมูล
 • วันเพ็ญ กราดิน (ครูโรส) ร่วมทีมพัฒนาจดหมายข่าวนวดไทย
 • นันทิพร สุริยะวงศ์ (ยุ้ย) ร่วมทีมพัฒนาจดหมายข่าวนวดไทย
 • ศิวพร จูตะกานนท์ (ผึ้ง) ร่วมทีมพัฒนาจดหมายข่าวนวดไทย
 • ณัฏฐ์นรี เตชะแก้ว (นัฏ) ร่วมทีมพัฒนาจดหมายข่าวนวดไทย
ทั้งนี้พี่ยุ้ยขอเป็นตัวแทนจากไทยไวส์ ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา มาช่วยทำให้ไทยไวส์ของเราพัฒนายิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคนมาก ๆ ค่ะ หากมีโอกาสกลับมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอีกนะคะ

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้