คณะกรรมการไทยไวส์

ภายใต้โครงการไทยไวส์ มีคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการดำเนินโครงการร่วมกัน สมาชิกคณะกรรมการประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาตัวแทนกลุ่มผู้หญิงไทยจากมัลเมอและหน่วยงานภายใต้เทศบาลเมืองมัลเมอซึ่งประกอบด้วย:

ติดต่อไทยไวส์

Niclas Olsson

เลขาธิการฝ่ายการพัฒนา และจนท.ผู้ประสานงานสิทธิด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เทศบาลเมืองมัลเมอ

ปนัดดา ชั่งมณี

ผู้จัดการโครงการไทยไวส์
องค์กรโนมี่

Josefina Zadig

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
องค์กรโนมี่

Elin Johansson

ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค Evonhuset
เทศบาลเมืองมัลเมอ

Mette de la Motte

เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมัลเมอ

Elisabet Mörnerud

ผู้อำนวยการ การศึกษา SFI
Hyllie Park Folkhögskola เทศบาลเมืองมัลเมอ

Minka Huskic

ผู้ประสานงาน Komvux
เทศบาลเมืองมัลเมอ

สุภัชา Sundström

คุณครูโรงเรียนอนุบาลในเมืองมัลเมอ

วันเพ็ญ หอมคุณ
เจ้าของธุรกิจ ร้านนวดไทย (Nuad Thai Health Center) เมืองมัลเมอ