ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนตัวกับโครงการไทยไวส์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนตัวกับโครงการไทยไวส์

เกี่ยวกับไทยไวส์ (ThaiWISE)
ไทยไวส์ เป็นโครงการ ที่เกิดจากการร่วมมือ ระหว่าง โนมี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ชื่อว่า เฮลา แมนอีควัน (Noomi – Hela Människan) เทศบาลเมืองมัลเมอ และกลุ่มตัวแทนหญิงไทย โดยโครงการได้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2562 และได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน (Jämställdhetsmyndigheten)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ โครงการไทยไวส์
ไทยไวส์ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทกิจกรรมที่ท่านต้องการมีส่วนร่วม โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้ ไทยไวส์ ดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทกิจกรรมนั้นเป็นหลัก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

การเก็บส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไทยไวส์ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อท่าน และชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดนโดยรวม อย่างไรก็ตามไทยไวส์ รับประกันกับท่าน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว ไทยไวส์ ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและทีมงานไทยไวส์ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

การบันทึกข้อมูลระหว่างกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไทยไวส์บริหารนั้นบางกิจกรรมจะมีการอัดเสียง ถ่ายวีดีโอ Live ถ่ายรูปผู้เข้าร่วม ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านไทยไวส์ เว็บไซด์ และเฟสบุ๊คให้กับชาวไทยที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตามไทยไวส์จะขออนุญาติท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆก่อนที่จะทำการนั้นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย ไทยไวส์ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากทีมงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของไทยไวส์ และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ไทยไวส์ได้รับความยินยอมจากท่าน 

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้