งานสัมมนากับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ บ้านหญิงเบอร์ลิน เยอรมนี

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายนที่ผ่านมา ไทยไวส์ได้เข้าร่วมงานสัมมนากับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ บ้านหญิงเบอร์ลิน เยอรมนี โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยหัวข้อการสัมมนาคือการระดมความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยที่เป็นหม้ายในยุโรป ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งผลของการสัมมนา จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันให้มากขึ้น จัดทำงานวิจัยเพื่อหาคำตอบและวิธีการที่ดีที่สุดในลำดับต่อไป ไทยไวส์ขอขอบคุณเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ที่ได้เชิญให้เราไปแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือหญิงไทยที่เป็นหม้ายในสวีเดน รวมทั้งกระบวนการทำงานของทีมงานไทยไวส์ เราหวังว่าจะเกิดพลังการช่วยเหลือกันของคนไทยได้มากขึ้นในอนาคต

แชร์ไปในเฟสบุ๊ค

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้