แบ่งปันความรู้จากการสัมมนาออนไลน์ ร้านนวดไทยในวิกฤติ Covid-19

แบ่งปันความรู้จากการสัมมนาออนไลน์ ร้านนวดไทยในวิกฤติ Covid-19 ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน โดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝั่งพนักงาน ว่าทางรัฐบาลสวีเดนจะช่วยเหลืออะไรบ้าง

1. ใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกประกันการว่างงาน A Kassan ขอแนะนำให้รีบทำ เนื่องจากทางกรมแรงงาน ลดเงื่อนไขสมาชิกเพื่อรับเงินชดเชย จากเดิมต้องเป็นสมาชิกครบ 12 เดือน จึงจะรับเงินช่วยเหลือได้ แต่ตอนนี้ลดลงเหลือ 3 เดือน ก็รับเงินช่วยเหลือได้แล้ว และ นับ 1 เดือนสมาชิก เป็น 4 เดือน ตั้งแต่ มีนาคม ถึง ธันวาคม 2020 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มเป็นสมาชิก A Kassan เดือนมีนาคม แล้วว่างงานในเดือนเมษายน ก็จะสามารถรับเงินช่วยเหลือได้เลย เพราะทางกรมแรงงานนับว่าเป็นสมาชิกมา 4 เดือนแล้ว

2. ตั้งแต่วันที่11 มีนาคม – 31พฤษภาคม 2020 มีการเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับ Karensdag (วันที่ต้องรอ ก่อนที่จะทำการเบิกเงินชดเชยได้) ผู้ที่ลาป่วยสามารถเบิกเงินชดเชยลาป่วยได้ตั้งแต่วันแรก ซึ่งต่างจากกฎเดิม ที่ต้องรอเบิกวันที่สองที่ป่วย โดยเบิกกับประกันสังคม (Försäkringskassan) ได้เลย และลาป่วยได้โดยที่ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

3. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม สามารถลาป่วยได้ 21 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ หลังจาก 21 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าต้องยื่นขอเงินชดเชยการป่วยกับประกันสังคม Försäkringskassan

4. กฎใหม่เริ่มใช้ 13 เมษายน 2020 – 3 มกราคม 2021 ใครที่ตกงานเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ต้องสมัคร เป็นคนว่างงานกับสำนักงานแรงงาน Arbetsförmedlingen โดยต้องแจ้งว่าเราสามารถทำงานได้อย่างต่ำวันละ 3 ชม หรือโดยรวมอาทิตย์ละ 17 ชม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากระตือรือร้นที่จะหางานและอยากทำงาน

5. เงื่อนไขการรับเงินประกันการว่างงาน จาก A kassan
ต้องทำงานมาตามเงื่อนไขนี้คือ
– ในช่วงเวลา 12 เดือน ก่อนตกงาน ได้ทำงานมา 6 เดือน (โดยไม่ต้องต่อเนื่องกันก็ได้) และทำเดือนละ 60 ชม หรือ
– ในช่วง 12 เดือนก่อนตกงาน ทำงานมาครบ 420 ชั่วโมง ในระยะเวลา 6 เดือน (ต่อเนื่องกัน) โดยในแต่ละเดือนทำไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง เช่น เดือนที่ 1 ทำ 100 ชั่วโมง เดือนที่ 2 ทำ 60 ชั่วโมง จนครบ 420 ชั่วโมง ใน 6 เดือน แต่ไม่มีเดือนไหนทำต่ำกว่า 40 ชั่วโมง

การเบิกเงินกรณีว่างงานจาก A kassan
1 .ในกรณีถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนประกันการว่างงาน A kassan สามารถเบิกเงินชดเชยขั้นพื้นฐานได้ สูงสุด 11,120 โครน ต่อเดือน ถ้าในกรณีที่เวลาหรือชั่วโมงทำงานน้อยกว่านั้นคุณก็สามารถเบิกเงินชดเชยได้ แต่จะได้ตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ชั่วโมงทำงาน

2. ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันการว่างงาน A Kassan คนที่ทำงานเต็มเวลา สามารถเบิกเงินชดเชยได้ 80 % ของเงินเดือนที่เคยได้ เพดานสูงสุด 26400 (คือจากฐานเงินเดือน 33,000)โครนต่อเดือน

ขอบคุณคุณอี๊ด จิตอาสาที่ให้ความรู้เรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการพนักงาน ที่สรุปเนื้อหามาให้ค่ะ

ทีมงาน ThaiWISE 

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้