ร่วมสนับสนุน-copy1

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้หญิงไทยและคนไทยในสวีเดน

เราเป็นโครงการที่เกิดจากองค์กร Hela Människan i Malmö  และกลุ่มตัวแทนหญิงไทยในสวีเดน เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทยในสวีเดนในทุกด้าน ไทยไวส์พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสตรีไทยให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมสวีเดนได้ดีและมีงานทำเพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อต้องย้ายมาอยู่สวีเดน มีคนไทยที่อยู่อาศัยในสวีเดนมากกว่า 60 000 คนและการย้ายมาอยู่ในประเทศใหม่ที่แตกต่างจากประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จากการทำวิจัยของไทยไวส์พบว่า คนไทยหลาย ๆ คนไม่มีความรู้และเข้าใจในระบบสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสวีเดน รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมของภาครัฐและขาดทักษะการใช้ภาษาสวีดิช ทำให้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมสวีเดน นอกจากนี้เรายังพบว่าหญิงไทยและคนไทยที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยการว่าจ้างที่ไม่ยุติธรรม ไม่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการ โดยเฉพาะคนที่ทำงานในร้านนวดไทย

ทุกคนมีความฝัน หลายคนฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้น ตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนหอบลูกหอบหลานย้ายถิ่นฐานเพื่อมาสร้างโอกาสใหม่ เป็นที่น่าเสียดายหากหลายคนจะมาตกม้าตายเพียงเพราะ ขาดการเตรียมตัว ไม่รู้ภาษา ไม่รู้สิทธิของตน เราอยากให้ทุกคนให้รับรู้ถึงสิทธิพลเมืองและหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเอง เข้าถึงสิทธิและได้ใช้สิทธินั้นอย่างถูกต้อง เช่น หน้าที่ในการจ่ายภาษี สิทธิในการเรียนภาษาสวีดิชฟรี สิทธิในการรักษาพยาบาล ฯลฯ ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานช่วยส่งเสริมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ทุกคนฝันถึง

ตั้งแต่ปี 2019 นับตั้งแต่ที่ไทยไวส์เริ่มขึ้น เราได้ทำกิจกรรมมากมายกับคนไทยในสวีเดนและในอีกปีต่อๆไป ไทยไวส์กำลังจะก้าวด้วยงานที่ส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทยมากขึ้น ได้แก่

วิชาสังคมสวีเดน

การให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมสวีเดน ผ่านหลักสูตรออนไลน์วิชาสังคมให้กับคนไทย (Samhällsorientering) เพื่อให้คนไทยมีความรู้และเข้าใจระบบสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสวีเดนเพื่อที่จะได้เข้าถึงสวัสดิการและบริการทางสังคมและการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมของไทยไวส์หลายครั้งและจากความรู้ที่ได้รับ ทำให้ดิฉันได้มีงานทำมาจนถึงทุกวันนี้

Call center

เราให้ข้อมูลและชี้แนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสวีเดน ผ่านสายโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์และทางเพจเฟสบุ๊คไทยไวส์

โครงการรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทย

เรายกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจนวดไทยในสวีเดนและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในสวีเดนที่บริหารธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนวดไทยในประเทศสวีเดนและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนอร์ดิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เชื่อมต่อคนไทยกับภาครัฐ

เราทำงานผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โดยผ่านกระบวนการวิจัยและนำเสนอประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสตรีไทยในสวีเดนทำงานวิจัย เพื่อให้สตรีไทยได้รับการคุ้มครอง และเข้าถึงสิทธิของตน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยในสวีเดน ผ่านการทำงานของไทยไวส์ได้ใน 3 ช่องทาง

วิธีการบริจาค

โอนเข้าบัญชี

Gåvogiro

90 32 16-0

โอนเข้าบัญชี

Bankgiro

204-1218

สวิช

Swish

123 009 39 55

ให้เขียนในช่องข้อความว่า ThaiWISE เพื่อที่ Hela Människa i Malmö จะได้นำเงินมาใช้ในโครงการไทยไวส์

เราขอบคุณทุกการบริจาคที่จะทำให้โครงการไทยไวส์ได้ทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อคนไทยในสวีเดน

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้