ความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องความช่วยเหลือที่ทางภาครัฐจะมีให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทาง ThaiWISE จึงพยายามไปหาคำตอบจากเทศบาลนครมัลเมอมาให้ ซึ่งทำให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ใช้ได้กับกิจการในเมืองมัลเมอนะคะ

ผู้ที่ทำธุรกิจขนาดเล็กที่เช่าร้าน/ตึก จาก Stadsfastigheter หรือ MKB สามารถยื่นขอ ลดราคาค่าเช่า หรือเลื่อนการจ่ายค่าเช่าร้าน/ตึกได้ที่ หน่วยงานทั้งสองตามที่อยู่ข้างล่างนี้

สำนักงาน Stadsfastigheter

อีเมล์: serviceforvaltningen@malmo.se
โทรศัพท์: 040-34 10 00
เว็บไซต์: Serviceförvaltningen

ที่อยู่สำนักงาน
Henrik Smithsgatan 13
Malmö

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
Serviceförvaltningen
Malmö stad, 205 80 Malmö
205 80 Malmö

สำนักงาน MKB

อีเมล์: info@mkbfastighet.se
โทรศัพท์: 040-31 33 00
เว็บไซต์: https://mkbfastighet.se/

ที่อยู่สำนักงาน
Södra förstadsgatan 47
211 43
Malmö

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
Kundtjänst
Box 50405
20214
Malmö

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจขนาดเล็กที่เช่าร้าน/ตึก จากแหล่งอื่น เช่น จากบุคคลทั่วไปหรือบริษัทนายหน้า

ลักษณะนี้ทางหน่วยงานรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ คงทำได้เพียงให้คำแนะนำ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามจากหน่วยงาน Malmö Företagslots ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ เพื่อขอคำแนะนำในการไปขอความช่วยเหลือจากผู้ให้เช่า

Malmö stads företagslots

อีเมล์: foretagslots@malmo.se
โทรศัพท์: 040-34 10 00
เวลา: 08:00 – 17:00
เว็บไซต์: Malmö stads företagslots

ผู้ที่ทำธุรกิจขนาดเล็กสามารถยื่นขอ เลื่อนการจ่ายค่าสาธารณูประโภค รวมทั้งค่าน้ำ ค่าท่อระบายน้ำ (avlopp) และ ค่าเก็บขยะได้ที่ VA Syd ตามข้อมูลข้างล่างนี้

อีเมล์: kund@vasyd.se
โทรศัพท์: 040-635 10 00
เวลา: 08:00 – 16:30
เว็บไซต์ https://www.vasyd.se

❤️ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ❤️
ทีมงาน ThaiWISE 

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้