โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

เอกสารประกอบการสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยงรุ่นที่ 1

หน้าแรก » กิจกรรมต่าง ๆ จากไทยไวส์ » สัมมนาออนไลน์ » เอกสารประกอบการสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยงรุ่นที่ 1

เอกสารประกอบการสัมมนาคอร์สพี่เลี้ยง รุ่นพี่สอนรุ่นน้องดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

การสัมมนาหัวข้อที่ 1: การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (วันที่ 3 พ.ค. 63)

การสัมมนาหัวข้อที่ 2: สวัสดิการของรัฐและบทบาทหน้าที่ของตน(วันที่ 30 พ.ค. 63)

2.1 ภาพรวมหลักสูตร สวัสดิการรัฐ

2.2 สวัสดิการสำหรับบิดามารดา และบุตร

2.3 สวัสดิการด้านการศึกษา

2.4 สวัสดิการด้านสาธารณสุข

2.5 สวัสดิการด้านการทำงาน

2.6 สวัสดิการคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้เสียชีวิต

การสัมมนาหัวข้อที่ 3: ระบบการศึกษา (วันที่ 23 พ.ค. 63)

3.1 ภาพรวมหลักสูตร

3.2 ระบบการศึกษา

3.3 รร.ประถมและมัธยมสำหรับผู้ใหญ่

3.4 SFI

3.5 ปฐมนิเทศการเข้าสู่สังคม

3.5 การเตรียมการเอกสารเพื่อการศึกษา ก่อนเดินทางมาสวีเดน

การสัมมนาหัวข้อที่ 4: การทำงานในสวีเดน (วันที่ 6 มิ.ย. 63)

4.1 ภาพรวมหลักสูตร การทำงานในสวีเดน

4.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน การหางาน และ การเป็นลูกจ้าง

4.3 การเปิดบริษัทของตนเอง

4.4 การชำระภาษี

4.5 เกล็ดความรู้ที่สำคัญก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การสัมมนาหัวข้อที่ 5: การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดน (วันที่ 13 มิ.ย. 63)

5.1 ภาพรวมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดน

5.2 การเตรียมความพร้อมก่อนนำลูกมาสวีเดน
5.3 ตอบคำถาม การศึกษา

5.4 ตอบคำถาม ทั่วๆ ไป

Share on facebook
แชร์ไปในเฟสบุ๊ค

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

ไทยไวส์ โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

โครงการนำร่องที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างองค์กรโนมี (Noomi) เทศบาลนครมัลเมอและกลุ่มตัวแทนหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้