งานวิจัยของไทยไวส์

งานวิจัยของไทยไวส์

ไทยไวส์เป็นโครงการนำร่องเกิดจากการร่วมมือระหว่าง องค์กรโนมี่และ เทศบาลนคร Malmö ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2019 องค์กรโนมี่ และ เทศบาลนคร Malmö ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ โนมี่รับผิดชอบในการบริหารโครงการไทยไวส์โดยตรง ส่วนเทศบาลนคร Malmö ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อทำกิจกรรมอีกทั้งยังส่งเจ้าหน้าที่บางส่วนมานั่งอยู่ในคณะกรรมการโครงการ และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลหนึ่งท่านมาที่มีความรับผิดชอบในการบริหารโครงการร่วมกับผู้บริหารไทยไวส์

ช่วงระยะเวลาของโครงการนำร่องคือห้าปี ระหว่างห้าปีนี้จะเป็นช่วงสร้างโครงสร้างความมั่นคงของโครงการ เป็นช่วงพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถที่จะมาช่วยกันบริหารโครงการต่อไปในระยะยาว เป็นช่วงสะสมความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาที่คนไทยประสบอยู่อย่างถ่องแท้ และนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกิจกรรมเพื่อคนไทยที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้